Vertaal
Naar andere talen: • telimpulsen > ENtelimpulsen > EStelimpulsen > FR
Vertalingen telimpulsen NL>DE
telimpulsen Zählimpulse
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `telimpulsen`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App