Vertaal

Vertalingen schade NL>DE

schade

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈsxadə]
Verbuigingen:  -n, -s (meerv.)

nadelig gevolg van een gebeurtenis - Schaden (der ~)
brandschade - Brandschaden
schadeclaim - Schadensanspruch
de schade herstellen - den Schaden beheben
De storm heeft een hoop schade aangericht. - Der Sturm hat ziemlichen Schaden angerichtet.
uitdrukking door schade en schande wijs worden

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de schadeder Schade ; der Nachteil ; der Schaden ; der Abbruch ; die Beeinträchtigung ; die Einbuße ; der Verlust ; der Schäden ; die Schädigung ; die Beschädigung ; die Schadhaftigkeit
schade Havarie

Bronnen: interglot cibg.be
Synoniemen
NL: afbreuk
NL: beschadiging
NL: ellende
NL: nadeel
NL: verlies

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: schade aanrichten DE: Schaden anrichten, verursachen, tun
NL: schade doen DE: schaden (3), Eintrag tun (3)
NL: zijn schade inhalen DE: das Versäumte nachholen
NL: zonder schade te lijden aan zijn ziel DE: ohne Schaden an seiner Seele zu nehmen
NL: de schade opnemen DE: den Schaden abschätzen, aufnehmen
NL: de schade regelen DE: den Schaden regulieren, abmachen
NL: Iemand de schade vergoeden DE: (ook) einen (für...) entschädigen
NL: door schade en schande wordt men wijs DE: durch Schaden wird man klugEr zijn 38 zinnen met `schade` gevonden
 1. NL: Het exacte bedrag van de schadevergoeding voor uw familie hangt af van het nationale recht
  DE: Der genaue Betrag, der für den erlittenen Schaden an Ihre Familie ausgezahlt wird, richtet sich nach dem nationalen Recht Ihres Heimatlands
 2. NL: Er werden schadelijke stoffen aangetroffen
  DE: Es wurden Schadstoffe vorgefunden
 3. NL: De omvang van de schade werd ter plaatse door de expert vastgesteld
  DE: Der Schadensumfang wurde vor Ort vom Experten festgestellt
 4. NL: De aangerichte schade is door de verzekering gedekt
  DE: Der angerichtete Schaden ist durch Versicherung gedeckt
 5. NL: Achterhaalt de schade of gebreken aan voertuigen, maakt een inschatting van de kosten.
  DE: Untersuchen Fahrzeuge und bestimmen das Ausmass des Schadens oder der Funktionsstörung, schätzen die Reparaturkosten.
 6. NL: door hem 'n ander,\r minder schadelijk vet te geven.
  DE: indem wir ihm ein anderes Fett zuführen,\r ein unschädliches.
 7. NL: Voert werkzaamheden uit om defecten en schade aan voertuigen te repareren.
  DE: Führen vorgegebene Arbeiten aus, um Fehlfunktionen oder Schäden an Fahrzeugen zu reparieren.
 8. NL: de schade opnemen - taxeren - vaststellen
  DE: den Schaden aufnehmen - schatzen - feststellen
 9. NL: Een eis tot schadevergoeding tegen iemand indienen
  DE: Jemanden auf Schadenersatz verklagen
 10. NL: Wie de octrooiwet overtreedt kan een eis tot schadevergoeding tegemoet zien
  DE: Wer gegen das Patentgesetz verstößt, muß mit einer Forderung auf Schadenersatz rechnen
 11. NL: De mensen die je besteelt,\r krijgen de schade vergoed.
  DE: Die Leute, die du bestiehlst, sind\r versichert. Die kriegen alles ersetzt.
 12. NL: Neemt deel aan brand- en schadebeperkende oefeningen.
  DE: Nehmen an Übungen zur Feuerbekämpfung und Schadenkontrolle teil.
 13. NL: Rapporteert vertragingen en problemen (bijv. schades of mankementen aan de vrachtwagen, ongelukken, verkeersovertredingen) aan het kantoor.
  DE: Berichten Verspätungen und Probleme wie Störungen und Schäden am LKW, Unfälle und Verkehrsverstösse an die Niederlassung.
 14. NL: Onderzoekt (onderdelen van) voertuigen om slijtage, defecten en schade te bepalen.
  DE: Untersuchen (Teile von) Fahrzeugen um den Verschleiss und das Ausmass an Fehlfunktionen oder Schäden zu bestimmen.
 15. NL: De EU beschermt kinderen tegen schadelijke inhoud
  DE: EU-Vorschriften schützen Kinder vor schädlichen Inhalten
 16. NL: WO II veroorzaakt weinig materiële schade in Amsterdam
  DE: Der 2 Weltkrieg hinterlässt wenig materielle Schäden in Amsterdam
 17. NL: wij hebben een aanzienlijke schade geleden
  DE: wir haben einen betrachtlichen Schaden erlitten
 18. NL: rupsen zijn schadelijke dieren
  DE: Raupen sind Schädlinge
 19. NL: Als er bij uw treinreis in de EU iets misgaat, kunt u recht hebben op schadevergoeding
  DE: Wenn Sie in der EU mit der Bahn reisen, haben Sie bei Problemen möglicherweise Anspruch auf Entschädigung
 20. NL: U hebt geen recht op schadevergoeding als de annulering van uw vlucht:
  DE: Sie erhalten keine Entschädigung, wenn bei der Stornierung Ihres Fluges eine der folgenden Situationen gegeben war:
 21. NL: Schade door verkeerd of ondeskundig gebruik van meubelen is uitgesloten
  DE: Für Schaden durch falschen oder unsachgemäßen Gebrauch der Möbel wird nicht gehaftet
 22. NL: Bespreekt defecten of schade aan voertuigen met cliënten of onderhoudsadviseurs.
  DE: Beraten sich mit Kunden oder Serviceberatern über Fehlfunktkionen oder Schäden an den Fahrzeugen.
 23. NL: In de voormalige VS richt\r de burgeroorlog grote schade aan.
  DE: Im Mittleren Westen der ehemaligen USA\r wütet weiterhin der Bürgerkrieg.
 24. NL: Ik begrijp nog steeds niet waarom\r die schadelijk zijn voor Lorenzo.
  DE: Ich verstehe immer noch nicht,\r warum die so schädlich für ihn sind.
 25. NL: Als u besluit de reis voort te zetten, hebt u recht op schadevergoeding:
  DE: Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Reise fortzusetzen, haben Sie in folgenden Situationen Anspruch auf eine Entschädigung:

Bekijk alle 38 voorbeeldzinnen met `schade`