Vertaal
Naar andere talen: • onderzoek > ENonderzoek > ESonderzoek > FR
Definities op Encyclo.nl: onderzoek (9x)
Vertalingen onderzoek NL>DE

het onderzoek

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ɔndərzuk]
Verbuigingen:  onderzoeken (meerv.)

keer dat je iets onderzoekt - Untersuchung (die ~), Prüfung (die ~), Erforschung (die ~), Forschung (die ~)
grondig onderzoek doen naar het ontstaan van leerachterstanden - gründliche Untersuchungen über die Entstehung von Lernrückständen führen
medisch onderzoek - medizinische Untersuchung

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het onderzoekdie Recherche ; die Untersuchung ; die Besichtigung ; die Nachforschung ; die Inspektion ; die Forschung ; die Prüfung
onderzoek Untersuchung ; die Prüfung ; die Forschung ; Befragung ; Forschung ; Erkundung ; die Überprüfung ; die Kontrolle ; der Test ; der Versuch ; Besichtigung ; Prüfung ; Enquete
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wiktionary; Diving dictionary


Voorbeeldzinnen met `onderzoek`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: enquête
NL: exploratie
NL: inspectie
NL: navorsing
NL: toets

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: geneeskundig onderzoek DE: ärztliche Untersuchung
NL: onderzoek aan den lijve DE: (van douane) Leibesvisitation (die)
NL: onderzoek naar geschiktheid DE: Eignungsprüfung (die)
NL: een onderzoek instellen, onderzoek doen naar iets DE: eine Untersuchung über etwas anstellen
NL: (de justitie zal) een onderzoek instellen DE: Ermittlungen anstellen
NL: in onderzoek zijn DE: untersucht werden
NL: recht van onderzoek DE: das Recht Untersuchungen durchzuführen

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App