Vertaal

Vertalingen lening NL>DE

de lening

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈlenɪŋ]
Verbuigingen:  leningen (meerv.)

bedrag dat je leent (1) - Anleihe (die ~), Darlehen (das ~)
bij de bank een lening van 50.000 euro afsluiten - bei einer Bank ein Darlehen über 50.000 Euro abschließen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de lening (v) das Darlehen ; das Kredit ; das Hypothek ; der Vorschuß ; die Anleihe ; die Kreditverleihung

Bron: interglot
Synoniemen
NL: bedrag
NL: geldlening
NL: hypotheek
NL: krediet
NL: kredietverlening

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een lening aangaan DE: eine Anleihe abschließenEr zijn 8 zinnen met `lening` gevonden
 1. NL: Maar dat geldt niet voor studiebeurzen of leningen voor onderhoudskosten
  DE: Diese Gleichbehandlung erstreckt sich jedoch nicht auf Unterhaltsstipendien oder Studiendarlehen
 2. NL: De EIB heeft in 2006 leningen ter waarde van 5,9 miljard euro verstrekt aan partners buiten Europa, hoofdzakelijk ontwikkelingslanden
  DE: Im Jahr 2006 gewährte die EIB Ländern außerhalb Europas – hauptsächlich Entwicklungsländern – Darlehen in Höhe von 5,9 Milliarden Euro
 3. NL: Beantwoordt vragen van klanten en geeft hen advies over leningen en transacties.
  DE: Beantworten Fragen und beraten Kunden hinsichtlich von Darlehen und Transaktionen.
 4. NL: wat is momenteel de rente voor privé leningen?
  DE: wie hoch ist der aktuelle Zinssatz für Privatkredite?
 5. NL: Zie het als een zakelijke lening.
  DE: Ja. Betrachte es einfach als kleines\r geschäftliches Darlehen.
 6. NL: lk wil dat je deze lening aanneemt\r als teken van onze vriendschap.
  DE: Sei so freundlich und akzeptiere dies\r als Zeichen meiner Freundschaft.
 7. NL: Onderzoekt, evalueert en verwerkt aanvragen voor leningen.
  DE: Prüfen, bewerten und bearbeiten Kreditanträge.
 8. NL: Accepteert of wijst aanvragen van kredietlijnen, commerciële leningen, hypotheken en persoonlijke leningen af, of coördineert deze activiteiten.
  DE: Bewilligen, verweigern oder koordinieren die Bewilligung oder Ablehnung von Kreditlinien von kommerziellen, Immobilien und persönlichen Darlehen.