Vertaal

Vertalingen horen NL>DE

horen

werkw.
Uitspraak:  [ˈhorə(n)]
Verbuigingen:  hoorde (verl.tijd ) heeft gehoord (volt.deelw.)

1) met je oren waarnemen - hören
de vogels horen zingen - die Vögel singen hören
uitdrukking niets van zich laten horen
uitdrukking Horen en zien vergaat je.
uitdrukking Wie niet horen wil, moet voelen.

2) (van iets of iemand) een vaste plaats hebben - gehören
De borden horen in de kast. - Die Teller gehören in den Schrank.

3) volgens bepaalde opvattingen moeten - sich gehören
In een restaurant hoor je met mes en vork te eten. - In einem Restaurant gehört es sich, mit Messer und Gabel zu essen.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
horen (ww.) sehen (ww.) ; beobachten (ww.) ; bemerken (ww.) ; feststellen (ww.) ; entdecken (ww.) ; wahrnehmen (ww.) ; hören (ww.) ; vernehmen (ww.) ; horchen (ww.) ; zu Ohren kommen (ww.) ; schicken (ww.) ; gehören (ww.) ; gebräuchlich sein (ww.) ; sich gehören (ww.) ; hingehören (ww.) ; dazugehören (ww.)

Bronnen: interglot Wikipedia
Synoniemen
NL: aanhoren
NL: behoren
NL: bekijken
NL: beluisteren
NL: betamen
NL: dienen
NL: gadeslaan
NL: gebruikelijk zijn
NL: geluid waarnemen
NL: gewaarworden

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: dat horen en zien vergaat DE: daß einem Hören und Sehen vergeht
NL: zo mag ik het horen DE: das lasse ich mir gefallen
NL: van horen zeggen DE: vom Hörensagen
NL: men kan aan hem horen, het is best te horen, dat (hij een Duitser is) DE: man hört es ihm an, daß
NL: ik zal eens gaan horen (hoe het zit) DE: ich will mal nachfragen
NL: naar iemand horen DE: auf einen hören
NL: (getuigen) horen DE: vernehmen
NL: de deskundigen gehoord DE: nach Anhörung der Sachverständigen
NL: (die stoel) hoort hier niet (thuis) DE: gehört nicht hierher
NL: hij hoort bij ons DE: er gehört zu uns
NL: dat hoort er zo bij DE: das gehört zur Sache
NL: dat hoort zo DE: das gehört (das)
NL: het hoort niet, dat... DE: es geziemt sich nicht daß...
NL: (een vader) hoort voor zijn kinderen te zorgen DE: soll für seine Kinder sorgen
NL: niet vergeten hoor DE: vergiß das ja nicht!
NL: hoor eens, (dat gaat niet!) DE: duEr zijn 40 zinnen met `horen` gevonden
 1. NL: Tot horens
  DE: Auf Wiederhören
 2. NL: Tot horens
  DE: Wiederhören
 3. NL: - Willen ze niet helpen?\r - Zo te horen niet.
  DE: - Werden sie nicht helfen?\r - Eher nicht.
 4. NL: Ik wil een reden horen. En niet om\r het geld. Waarom doen we dit ?
  DE: Sag mir einen Grund.
 5. NL: Oké, laat maar horen.
  DE: Ok, spielt die Aufnahme ab.
 6. NL: - Dit is Washington, DC.\r - Hij zal bij 't gezin horen.
  DE: - Wir sind in Washington.\r - Er gehört zur Familie.
 7. NL: Zijn het je jongens nog wel\r als ze horen...
  DE: Mal sehen wie lange,\r nachdem sie wissen,
 8. NL: Dan wil ik het je horen zeggen.
  DE: Wenn du es warst, dann sag es!
 9. NL: Het is leuk om je weer te horen lachen.
  DE: Es tut so gut, dich wieder lachen zu hören.
 10. NL: Lieverd? Kun je mama horen?
  DE: Schatz? Kannst du mich hören?
 11. NL: De oren horen wel,\r maar de hersenen luisteren niet.
  DE: Die Ohren hören, aber das Gehirn nicht.
 12. NL: Wat wil je horen? lk ken\r niet veel football-liedjes.
  DE: Leider kenne ich nicht viele...
 13. NL: We kunnen elke morgen de klok van de kerk horen.
  DE: Wir können jeden Morgen die Kirchenglocke hören.
 14. NL: We horen je vaak zingen.
  DE: Wir hören dich oft singen.
 15. NL: Denk jij dat vissen kunnen horen?
  DE: Denkst Du, dass Fische hören können?
 16. NL: Denkt ge dat vissen kunnen horen?
  DE: Glaubst du, dass Fische hören können?
 17. NL: Kunt u mij horen?
  DE: Können Sie mich hören?
 18. NL: Bonen horen bij de eiwitten
  DE: Bohnen gehören zu den Eiweißen
 19. NL: Hier kunt u een voorbeeld van alle officiële EU-talen horen
  DE: Hörproben der EU-Amtssprachen
 20. NL: We hebben net het genoegen gehad\r de lieftallige Lola Lavery te horen.
  DE: Wir hatten soeben das Vergnügen,\r Lola Lavery am Mikrofon zu haben.
 21. NL: En ook alle mensen die bij je horen.
  DE: Und all die Leute, die mit lhnen sind?
 22. NL: Ik wil je het liefst horen zingen in huis.\r Vroeger deed je dat altijd.
  DE: Ich möchte Gesang im Haus.\r Früher hatten wir das immer.
 23. NL: die u graag iets horen zeggen.
  DE: dass Sie einige Worte an sie richten.
 24. NL: Ik heb nog nooit iemand zo horen zingen.
  DE: Ich habe noch nie jemanden\r gehört, der singt wie Sie.
 25. NL: Laat z'n stem horen.\r -Wacht even. Hier komt hij.
  DE: - Lass mich seine Stimme hören.\r - Warte, ich gebe ihn dir.

Bekijk alle 40 voorbeeldzinnen met `horen`