Vertaal

Vertalingen horen NL>DE


Er zijn 40 zinnen met `horen` gevonden
 1. NL: Tot horens
  DE: Auf Wiederhören
 2. NL: Tot horens
  DE: Wiederhören
 3. NL: - Willen ze niet helpen?\r - Zo te horen niet.
  DE: - Werden sie nicht helfen?\r - Eher nicht.
 4. NL: Ik wil een reden horen. En niet om\r het geld. Waarom doen we dit ?
  DE: Sag mir einen Grund.
 5. NL: Oké, laat maar horen.
  DE: Ok, spielt die Aufnahme ab.
 6. NL: - Dit is Washington, DC.\r - Hij zal bij 't gezin horen.
  DE: - Wir sind in Washington.\r - Er gehört zur Familie.
 7. NL: Zijn het je jongens nog wel\r als ze horen...
  DE: Mal sehen wie lange,\r nachdem sie wissen,
 8. NL: Dan wil ik het je horen zeggen.
  DE: Wenn du es warst, dann sag es!
 9. NL: Het is leuk om je weer te horen lachen.
  DE: Es tut so gut, dich wieder lachen zu hören.
 10. NL: Lieverd? Kun je mama horen?
  DE: Schatz? Kannst du mich hören?
 11. NL: De oren horen wel,\r maar de hersenen luisteren niet.
  DE: Die Ohren hören, aber das Gehirn nicht.
 12. NL: Wat wil je horen? lk ken\r niet veel football-liedjes.
  DE: Leider kenne ich nicht viele...
 13. NL: We kunnen elke morgen de klok van de kerk horen.
  DE: Wir können jeden Morgen die Kirchenglocke hören.
 14. NL: We horen je vaak zingen.
  DE: Wir hören dich oft singen.
 15. NL: Denk jij dat vissen kunnen horen?
  DE: Denkst Du, dass Fische hören können?
 16. NL: Denkt ge dat vissen kunnen horen?
  DE: Glaubst du, dass Fische hören können?
 17. NL: Kunt u mij horen?
  DE: Können Sie mich hören?
 18. NL: Bonen horen bij de eiwitten
  DE: Bohnen gehören zu den Eiweißen
 19. NL: Hier kunt u een voorbeeld van alle officiële EU-talen horen
  DE: Hörproben der EU-Amtssprachen
 20. NL: We hebben net het genoegen gehad\r de lieftallige Lola Lavery te horen.
  DE: Wir hatten soeben das Vergnügen,\r Lola Lavery am Mikrofon zu haben.
 21. NL: En ook alle mensen die bij je horen.
  DE: Und all die Leute, die mit lhnen sind?
 22. NL: Ik wil je het liefst horen zingen in huis.\r Vroeger deed je dat altijd.
  DE: Ich möchte Gesang im Haus.\r Früher hatten wir das immer.
 23. NL: die u graag iets horen zeggen.
  DE: dass Sie einige Worte an sie richten.
 24. NL: Ik heb nog nooit iemand zo horen zingen.
  DE: Ich habe noch nie jemanden\r gehört, der singt wie Sie.
 25. NL: Laat z'n stem horen.\r -Wacht even. Hier komt hij.
  DE: - Lass mich seine Stimme hören.\r - Warte, ich gebe ihn dir.

Bekijk alle 40 voorbeeldzinnen met `horen`