Vertaal

Vertalingen diploma NL>DE

het diploma

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [diˈploma]
Verbuigingen:  diploma's (meerv.)

officieel papier dat bewijst dat je voor een examen geslaagd bent - Diplom (das ~), Zeugnis (das ~)
schooldiploma - Schulzeugnis
zwemdiploma - Schwimmerzeugnis
tandartsdiploma - abgeschlossenes Zahnmedizinstudium

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het diplomadas Diplom ; die Urkunde ; das Zertifikaat ; das Staatsexamen für das Lehramt an der Primarstufe

Bronnen: Trueterm interglot
Synoniemen
NL: akte
NL: bewijs
NL: certificaat
NL: charter
NL: getuigschrift
NL: oorkonde
NL: papier

Er zijn 11 zinnen met `diploma` gevonden
 1. NL: Neem daarvoor contact op met het ENIC/NARIC-centrum van het land waar je je diploma wil laten vergelijken
  DE: Wenden Sie sich zu diesem Zweck an das ENIC/NARIC-Zentrum in dem Land, für das Sie die Vergleichbarkeit Ihrer Abschlüsse prüfen lassen möchten
 2. NL: Erkenning van diploma's
  DE: Anerkennung akademischer Qualifikationen
 3. NL: een kopie van het (de) universitair(e) diploma('s),
  DE: Kopie des Hochschulabschlusses/der Hochschulabschlüsse
 4. NL: Zij hebben het diploma.
  DE: Immerhin haben sie Medizin studiert.
 5. NL: lk zag je bij de diploma-uitreiking.
  DE: Weißt du, du bist mir schon\r bei der Abschlussfeier aufgefallen.
 6. NL: Leerlingen evenwichtig spreiden over de verschillende scholen zijn echter een delicate zaak, waarin de VGC diplomatisch probeert te bemiddelen
  DE: Es ist aber nicht leicht, die Schüler gleichmäßig über die verschiedenen Schulen zu verteilen
 7. NL: Wordt je diploma in een ander EU-land erkend?
  DE: Informieren Sie sich, ob Ihr Abschluss in einem anderen Land anerkannt wird
 8. NL: Deze pagina gaat over de erkenning van academische diploma's
  DE: Dieser Abschnitt betrifft die Anerkennung akademischer Qualifikationen
 9. NL: een EU-land een diploma weigert te erkennen op grond van nationaliteit, en dus discrimineert
  DE: wenn die Weigerung, eine Qualifikation anzuerkennen, eine Diskriminierung aufgrund der Nationalität darstellt;
 10. NL: voor sollicitanten voor de algemene optie: bewijsstuk van een scriptie (verklaring, schutblad, diploma, e.d.),
  DE: Bewerber für ein allgemeines Praktikum: Nachweis einer schriftlichen Arbeit (Bescheinigung, Deckblatt, Diplom usw.)
 11. NL: Japan heeft diplomatieke betrekkingen met China.
  DE: Japan unterhält diplomatische Beziehungen zu China.