Vertaal

Vertalingen diploma NL>DE

het diploma

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [diˈploma]
Verbuigingen:  diploma's (meerv.)

officieel papier dat bewijst dat je voor een examen geslaagd bent - Diplom (das ~), Zeugnis (das ~)
schooldiploma - Schulzeugnis
zwemdiploma - Schwimmerzeugnis
tandartsdiploma - abgeschlossenes Zahnmedizinstudium

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het diplomadas Diplom ; die Urkunde ; das Zertifikaat ; das Staatsexamen für das Lehramt an der Primarstufe

Bronnen: Trueterm interglot
Synoniemen
NL: akte
NL: bewijs
NL: certificaat
NL: charter
NL: getuigschrift
NL: oorkonde
NL: papier

Er zijn 19 zinnen met `diploma` gevonden
 1. NL: relevante diploma’s, getuigschriften en referenties
  DE: Aussagekräftige Unterlagen
 2. NL: Laat je diploma \
  DE: Lassen Sie Ihren akademischen Grad vergleichen
 3. NL: kopieën van diploma's en getuigschriften,
  DE: Kopien der Abschlusszeugnisse und Bescheinigungen,
 4. NL: een fotokopie van uw diploma's of beoordelingen,
  DE: Kopie Ihrer Abschlusszeugnisse oder Notenübersichten
 5. NL: een kopie van het meest recente getuigschrift van uw studie of universitair(e) diploma('s), indien van toepassing;
  DE: eine Kopie Ihrer neuesten Studienbescheinigung oder Ihres/Ihrer Hochschulabschlusses/ abschlüsse;
 6. NL: Diplomatie die ertoe doet
  DE: Entschlossenes diplomatisches Handeln
 7. NL: Verwerkt en beoordeelt sollicitaties, bijv. om diploma's of geschiktheid van kandidaten te evalueren.
  DE: Bearbeiten und prüfen Bewerbungen für Beschäftigung, z. B., um die Qualifikationen oder die Eignung von Bewerbern/Bewerberinnen zu bewerten.
 8. NL: Hij is een diplomaat bij de Amerikaanse ambassade.
  DE: Er ist Diplomat bei der amerikanischen Botschaft.
 9. NL: Neem daarvoor contact op met het ENIC/NARIC-centrum van het land waar je je diploma wil laten vergelijken
  DE: Wenden Sie sich zu diesem Zweck an das ENIC/NARIC-Zentrum in dem Land, für das Sie die Vergleichbarkeit Ihrer Abschlüsse prüfen lassen möchten
 10. NL: Erkenning van diploma's
  DE: Anerkennung akademischer Qualifikationen
 11. NL: een kopie van het (de) universitair(e) diploma('s),
  DE: Kopie des Hochschulabschlusses/der Hochschulabschlüsse
 12. NL: Zij hebben het diploma.
  DE: Immerhin haben sie Medizin studiert.
 13. NL: lk zag je bij de diploma-uitreiking.
  DE: Weißt du, du bist mir schon\r bei der Abschlussfeier aufgefallen.
 14. NL: Leerlingen evenwichtig spreiden over de verschillende scholen zijn echter een delicate zaak, waarin de VGC diplomatisch probeert te bemiddelen
  DE: Es ist aber nicht leicht, die Schüler gleichmäßig über die verschiedenen Schulen zu verteilen
 15. NL: Wordt je diploma in een ander EU-land erkend?
  DE: Informieren Sie sich, ob Ihr Abschluss in einem anderen Land anerkannt wird
 16. NL: Deze pagina gaat over de erkenning van academische diploma's
  DE: Dieser Abschnitt betrifft die Anerkennung akademischer Qualifikationen
 17. NL: een EU-land een diploma weigert te erkennen op grond van nationaliteit, en dus discrimineert
  DE: wenn die Weigerung, eine Qualifikation anzuerkennen, eine Diskriminierung aufgrund der Nationalität darstellt;
 18. NL: voor sollicitanten voor de algemene optie: bewijsstuk van een scriptie (verklaring, schutblad, diploma, e.d.),
  DE: Bewerber für ein allgemeines Praktikum: Nachweis einer schriftlichen Arbeit (Bescheinigung, Deckblatt, Diplom usw.)
 19. NL: Japan heeft diplomatieke betrekkingen met China.
  DE: Japan unterhält diplomatische Beziehungen zu China.