Vertaal
Naar andere talen: • urbi et orbi > DEurbi et orbi > ENurbi et orbi > ES
Definities in het Nederlands: Urbi et Orbi (7x)
Vertalingen urbi et orbi FR>NL
We hebben geen vertalingen voor urbi et orbi in Frans <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `urbi et orbi`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App