Vertaal
Naar andere talen: • sauf > DEsauf > ENsauf > ES
Definities in het Frans: sauf (1x)
Vertalingen sauf FR>NL
[sof]

1 qui a échappé à un grand danger - behouden

  'avoir la vie sauve'
  't er levend van afbrengen
[sof]

1 en ne comptant pas - behalve

  'Nous étions tous là, sauf Pierre.'
  Wij waren er allemaal, behalve Piet.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
sauf buiten ; behalve ; uitgezonderd ; met uitsluiting van ; behoudens ; tenzij ; excl. (Afkorting) ; exclusief ; veilig ; op ... na
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; Wikipedia; Trueterm


Voorbeeldzinnen met `sauf`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: échappé
FR: en dehors de
FR: excepté
FR: fors
FR: hormis
FR: hors
FR: indemne
FR: intact
FR: moins
FR: réchappé

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: avoir la vie sauve NL: er heelhuids afkomen
FR: l'honneur est sauf NL: de eer is gered
FR: sain et sauf NL: gezond en wel, heelhuids
FR: sauf votre respect NL: met permissie
FR: sauf erreur NL: vergissing voorbehouden

Download de Android App
Download de IOS App