Vertaal
Naar andere talen: • reste > DEreste > ENreste > ES
Definities in het Frans: reste (4x)
Vertalingen reste FR>NL
[ʀɛst]

1 ce qui est encore présent - rest

  'le reste d'une somme d'argent'
  de rest van een som geld

  'finir le reste du gâteau'
  het restje (van de) taart opeten

  'Il travaille six mois et voyage le reste de l'année.'
  Hij werkt zes maanden en reist de rest van het jaar.


2   les restes

3 ce qui n'a pas été mangé - de kliekjes

  'manger les restes'
  de kliekjes eten


4 ce qui n'a pas été détruit - de overblijfselen

  'les restes d'un monument'
  de overblijfselen van een monument


5   du reste
pour introduire autre chose - overigens

  'Il est tard, du reste, je dois partir.'
  Het is laat, ik moet overigens weg.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
reste (m) de rest ; de restant (m) ; het overschot ; het overblijfsel ; laatste rest (znw.) ; het overgeblevene (znw.) ; het saldo ; resten
reste blijft zo ; laten staan ; rest ; nikal ; overschot
Bronnen: interglot; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `reste`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: au demeurant
FR: débris
FR: détritus
FR: différence
FR: ordure
FR: relief
FR: reliquat
FR: restant
FR: solde
FR: surplus

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: au reste, du reste NL: overigens
FR: de reste NL: (te) over
FR: il a de la bonté de reste NL: hij is te goed
FR: être en reste NL: nog schuldig zijn

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App