Vertaal
Naar andere talen: • recours > DErecours > ENrecours > ES
Definities in het Frans: Recours (7x)
Definities in het Nederlands: Recours (4x)
Vertalingen recours FR>NL
[ʀəkuʀ]

1 fait de se servir de ··· - toevlucht

  'le recours à la force'
  de toevlucht tot geweld


2   avoir recours à ··· , ···
demander l'aide de ··· , se servir de ··· - zich tot iemand wenden, zijn toevlucht nemen tot iets

  'avoir recours à un médecin'
  zich tot een arts wenden

  'avoir recours à la justice'
  gerechtelijke stappen ondernemen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
recours (m) het regres ; de schadeclaims ; schadevorderingen (znw.) ; schadeverhaal (znw.)
le recours gebruik ; verhaal
recours beroep ; verzoek ; verhaalrecht ; rechtsmiddel ; herstellen ; regres ; verhaal ; herziening ; recensie
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org


Voorbeeldzinnen met `recours`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: appel
FR: appels
FR: demande
FR: demandes
FR: pourvoi
FR: pourvois
FR: requête
FR: requêtes
FR: ressource
FR: ressources

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: avoir recours à  NL: zijn toevlucht nemen tot
FR: recours en grâce NL: gratieverzoek

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App