Vertaal
Naar andere talen: • rabattre > DErabattre > ENrabattre > ES
Definities in het Frans: rabattre (7x)
Vertalingen rabattre FR>NL
[ʀabatʀ]

1 faire descendre plus bas - neerlaten

  'rabattre un store'
  een (rol)gordijn neerlaten


2 rabaisser ··· - neerslaan

  'rabattre le capot d'une voiture'
  de motorkap van een auto dichtslaan


3 réduire une somme - verminderen

  'rabattre un tiers du prix'
  de prijs met een derde verlagen


4   rabattre le gibier
diriger le gibier vers les chasseurs - het wild opdrijven

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
rabattre (ww.) onderhandelen (ww.) ; afdingen (ww.) ; pingelen (ww.) ; marchanderen (ww.) ; sjacheren (ww.) ; afpingelen (ww.) ; vouwen (ww.) ; opvouwen (ww.) ; inslaan (ww.) ; verbrijzelen (ww.) ; kapotslaan (ww.) ; stukslaan (ww.) ; aan stukken slaan (ww.) ; kapotgooien (ww.) ; stukgooien (ww.)
rabattre drijven ; insnoeien ; terugsnoeien
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `rabattre`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: mettre en morceaux

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: col rabattu NL: liggende kraag
FR: rabattre un arbre NL: de takken afkappen tot aan de stam

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App