Vertaal
Naar andere talen: • percer > DEpercer > ENpercer > ES
Definities in het Frans: percer (2x)
Vertalingen percer FR>NL
[pɛʀse]

1 faire un trou dans ··· - een gat maken in

  'percer un mur'
  een muur doorboren

  'se faire percer les oreilles'
  gaatjes in de oren laten prikken

  'percer un abcès'
  een abces doorprikken


2 faire, pratiquer - maken

  'percer un trou'
  een gat maken


3 découvrir - doorgronden

  'percer le mystère'
  het mysterie doorgronden
[pɛʀse]


1 apparaître en faisant une ouverture, un trou - doorbreken

  'Le soleil perce à travers les nuages.'
  De zon breekt door het wolkendek heen.


2 réussir malgré les obstacles - doorbreken

  'artiste qui perce'
  artiest die doorbreekt

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
percer (ww.) realiseren (ww.) ; beseffen (ww.) ; inzien (ww.) ; onderkennen (ww.) ; doorzien (ww.) ; ploegen (ww.) ; spitten (ww.) ; omspitten (ww.) ; omploegen (ww.) ; omwerken (ww.) ; omgraven (ww.) ; doorkomen (ww.) ; boren (ww.) ; aanboren (ww.) ; insteken (ww.) ; binnensteken (ww.) ; doorbreken (ww.) ; doordringen (ww.) ; penetreren (ww.) ; inprenten (ww.) ; op het hart drukken (ww.) ; doorsteken (ww.) ; erdoor steken (ww.) ; doorboren (ww.) ; perforeren (ww.) ; gaatjes maken in (ww.) ; doorschijnen (ww.) ; inprikken (ww.) ; doorprikken (ww.) ; openprikken (ww.) ; opensteken (ww.) ; prikken in (ww.) ; percoleren (ww.) ; laten doorsijpelen (ww.) ; priemen (ww.) ; doorlekken (ww.)
percer ontdekken
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `percer`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: déceler
FR: découvrir
FR: deviner
FR: entrer
FR: entrevoir
FR: forer
FR: ouvrir
FR: parvenir
FR: pénétrer
FR: perforer

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: percer la foule NL: zich een weg banen door de menigte
FR: percer un coffre-fort NL: een brandkast kraken
FR: percer le coeur NL: het hart breken, het hart verscheuren
FR: percer un tunnel NL: een tunnel boren

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App