Vertaal
Naar andere talen: • jeter > DEjeter > ENjeter > ES
Definities in het Frans: jeter (1x)
Vertalingen jeter FR>NL
[ʒəte]

1 lancer - gooien - werpen

  'un enfant qui jette des pierres dans l'eau'
  een kind dat stenen in het water gooit


2 se débarrasser de ··· - weggooien - wegwerpen

  'jeter ··· à la poubelle'
  iets in de vuilnisbak gooien


3   jeter un coup d'œil
regarder rapidement - een blik werpen
[ʒəte]

1 lancer - gooien - werpen

  'un enfant qui jette des pierres dans l'eau'
  een kind dat stenen in het water gooit


2 se débarrasser de ··· - weggooien - wegwerpen

  'jeter ··· à la poubelle'
  iets in de vuilnisbak gooien


3   jeter un coup d'œil
regarder rapidement - een blik werpen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
jeter (ww.) werpen (ww.) ; verkopen (ww.) ; verspillen (ww.) ; verkwisten (ww.) ; verkwanselen (ww.) ; verbrassen (ww.) ; verboemelen (ww.) ; gooien (ww.) ; slingeren (ww.) ; weggooien (ww.) ; smijten (ww.) ; afdanken (ww.) ; ecarteren (ww.) ; wegsmijten (ww.) ; neergooien (ww.) ; naar beneden gooien (ww.) ; op de grond gooien (ww.) ; neerwerpen (ww.) ; omlaag werpen (ww.) ; naar beneden werpen (ww.) ; afwerpen (ww.) ; afsmijten (ww.) ; kogelen (ww.) ; losgooien (ww.) ; loswerpen (ww.) ; toewerpen (ww.) ; eraf schoppen (ww.) ; omlaagwerpen (ww.)
Bronnen: Wikipedia; interglot

Voorbeeldzinnen met `jeter`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: abandonner
FR: balancer
FR: catapulter
FR: darder
FR: dilapider
FR: déclencher
FR: décocher
FR: détacher
FR: détruire
FR: envoyer

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: jeter un coup d'oeil NL: een blik werpen
FR: jeter le faucon NL: een valk oplaten
FR: jeter feu et flamme NL: vuur en vlam spuwen
FR: jeter des feux NL: schitteren
FR: jeter à  la figure, jeter à  la face, jeter au nez NL: verwijten
FR: jeter un froid NL: een pijnlijke stilte veroorzaken
FR: jeter en moule NL: in een vorm gieten
FR: jeter un pont NL: een brug slaan
FR: jeter de la poudre aux yeux NL: zand in de ogen strooien
FR: jeter du pus NL: etteren
FR: jeter du sang NL: bloed opgeven
FR: jeter des yeux sur quelqu'un. NL: zijn oog op iemand laten vallen
FR: jeter des bourgeons NL: knoppen krijgen
FR: jeter des racines NL: wortels schieten
FR: jeter les fondements NL: de fundamenten leggen
FR: jeter dans l'embarras NL: in verlegenheid brengen
FR: jeter dans la crainte NL: bevreesd maken
FR: jeter la discorde NL: tweedracht zaaien

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App