Vertaal
Naar andere talen: • h > DEh > ENh > ES
Definities in het Frans: h (11x)
Definities in het Nederlands: H (1x)
Vertalingen h FR>NL
['aʃ]

1 lettre de l'alphabet - h
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
h (Afkorting) uur (Afkorting) ; uur ; H-navigatiesysteem ; H-profiel ; breedflenzig balkprofiel ; equivalentdosis ; gras ; wiet ; H (Afkorting) ; hecto
Bron: Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `h`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
FR: h muet NL: stomme h
FR: h aspiré NL: (woorden die met deze h beginnen, kunnen niet met voorgaande worden verbonden en het lidwoord van bepaaldheid ervoor is steeds le of la; in het algemeen wordt ze niet uitgesproken)
FR: bombe H NL: waterstofbom

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App