Vertaal
Naar andere talen: • guillemets > DEguillemets > ENguillemets > ES
Definities in het Nederlands: Guillemets (3x)
Vertalingen guillemets FR>NL
[gijmɛ]

1 signes utilisés pour isoler un mot ou un groupe de mots - aanhalingstekens

  'mettre une citation entre guillemets'
  een citaat tussen aanhalingstekens zetten

  ' ouvrir fermer les guillemets'
  de aanhalingstekens openen/sluiten

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
guillemets (m) de aanhalingstekens
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `guillemets`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App