Vertaal
Naar andere talen: • gisement > DEgisement > ENgisement > ES
Definities in het Frans: gisement (8x)
Vertalingen gisement FR>NL
[ʒizmɑ̃]

1 grande quantité de matière dans le sol - delfstofvoorraad

  'un gisement de pétrole'
  een aardolievoorraad/aardolievoorkomen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
gisement (m) de afzetting (v) ; de neerzetting (v)
gisement (het) voorkomen ; argument ; relatieve peiling ; afzetting ; vindplaats ; delfstofafzetting
Bronnen: Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `gisement`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: carrière
FR: cavité
FR: fosse
FR: galerie
FR: puits
FR: souterrain

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: gisement de houille NL: steenkolenlaag

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App