Vertaal
Naar andere talen: • flèche > DEflèche > ENflèche > ES
Definities in het Frans: flèche (24x)
Definities in het Nederlands: fleche (8x)
Vertalingen flèche FR>NL
[flɛʃ]

1 objet long et pointu que l'on lance - pijl

  'tirer une flèche'
  een pijl afschieten


2 partie pointue du toit d'une église - torenspits
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
flèche (v) de kluiver (m) ; de lastarm (m) ; de giek (m) ; spits (m) ; de schimpscheut (m) ; de pijl (m) ; de laadboom (m) ; de torenspits
la flèchehet pijltje
flèche top ; naaldspits ; krib ; landtong ; boom ; doorhang ; eindspil ; top van de boom ; arm in oversteek ; balk ; doorbuiging ; arm ; kraangiek ; dissel ; pijl ; giek ; spits ; torenspits ; booghoogte ; toog ; side ; doorzakking
Bronnen: interglot; f; Omegawiki.org; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; Bouwtermen; Bouwwoordenboek

Voorbeeldzinnen met `flèche`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
FR: faire flèche de tout bois NL: alle middelen aanwenden om zijn doel te bereiken
FR: la flèche du Parthe NL: hatelijkheid bij het afscheid nemen
FR: flèche de mer NL: dolfijn
FR: se trouver en flèche NL: als voorloper fungeren

Download de Android App
Download de IOS App