Vertaal
Naar andere talen: • feuille > DEfeuille > ENfeuille > ES
Definities in het Frans: Feuille (12x)
Definities in het Nederlands: Feuille (1x)
Vertalingen feuille FR>NL
[fœj]

1 partie verte et plate d'une plante - blad


meervoud: bladeren


  'ramasser les feuilles mortes'
  dode bladeren bij elkaar harken


2 rectangle de papier - blad


meervoud: bladen


  'une feuille de paie'
  een salarisspecificatie/loonstrookje

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
feuille (v) het blad ; het boomblad ; het folie
la feuillehet vel
feuille sheet ; vel ; loofblad ; dun vel ; folie ; activeringsfoelie ; activeringsfolie ; telformulier ; dagorder ; plaat ; blad ; eindknoop ; eindpunt
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `feuille`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: berceau
FR: charmille
FR: copie
FR: encart
FR: fait
FR: fane
FR: feuillage
FR: feuillet
FR: feuillée
FR: foliation

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: feuille morte NL: dor blad
FR: feuille de placage NL: fineer
FR: trembler comme une feuille NL: beven als een riet
FR: feuille volante NL: vlugschrift
FR: feuille de paye NL: loonstaat
FR: feuille de présence NL: presentielijst
FR: feuille de route NL: marsorder
FR: dur de la feuille NL: hardhorend

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App