Vertaal
Naar andere talen: • du > DEdu > ENdu > ES
Definities in het Frans: du (1x)
Definities in het Nederlands: Du (6x)
Vertalingen du FR>NL
[dʀol]


1 causé, provoqué par - veroorzaakt (door)

  'un malaise dû à la chaleur'
  een gevoel van onbehagen veroorzaakt door de warmte


2 que l'on doit donner - verschuldigd

  'payer la somme due'
  het verschuldigde bedrag betalen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
vereist ; obligaat ; verschuldigd ; obligatoir ; verplicht
du (Afkorting) duplicatus ; downstreamgebruiker ; DU (Afkorting)
te betalen ; ten laste ; toe te schrijven ; van de
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `du`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: detteStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App