Vertaal
Naar andere talen: • distribution > DEdistribution > ENdistribution > ES
Definities in het Frans: distribution (12x)
Definities in het Nederlands: Distribution (1x)
Vertalingen distribution FR>NL
[distʀibysjɔ̃]

1 action de répartir ··· - verdeling

  'la distribution de nourriture'
  de voedselvoorziening

  'la distribution du courrier'
  de postbezorging

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
distribution (v) de verdeling (v) ; de uitreiking (v) ; de uitgifte (v) ; de afgifte (v) ; de verstrekking (v) ; de uitdeling (v) ; de uitgaaf ; de bestelling (v) ; de bezorging (v) ; de overhandiging (v) ; de levering (v) ; geleverde (znw.) ; de leverantie (v) ; de overdracht ; de aflevering (v) ; het afstaan ; de uitlevering (v) ; de verspreiding (v) ; uitstrooiing (znw.) ; de distributie (v) ; het distributiekantoor ; de verbreiding (v) ; de uitlegging (v) ; uitspreiding (znw.)
la distributionde distributeur ; de retail
distribution distributie ; het distribueren ; spreiding ; afzet ; verontreiniging ; verkoop ; kansdichtheid ; waarschijnlijkheidsdichtheid ; kleppenmechanisme ; uitkering ; Verdeling ; verspreiding ; indeling ; uitkering van dividenden ; winstuitkering ; distributie-applicatie ; distributietoepassing
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `distribution`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: agencement
FR: attribution
FR: classification
FR: diffusion
FR: dilapidation
FR: don
FR: largesse
FR: libéralité
FR: ordonnance
FR: partage

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: distribution de prix NL: prijsuitreiking

Download de Android App
Download de IOS App