Vertaal
Naar andere talen: • découvrir  > DEdécouvrir  > ENdécouvrir  > ES
Definities in het Frans: Découvrir (2x)
Vertalingen découvrir  FR>NL
[dekuvʀiʀ]

1 réussir à connaître - ontdekken

  'découvrir la vérité'
  de waarheid achterhalen

  'faire découvrir ··· à ··· '
  iemand iets laten zien


2 trouver - vinden

  'découvrir un trésor'
  een schat vinden

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
découvrir (ww.) ontknopen (ww.) ; tegenkomen (ww.) ; achter komen (ww.) ; plaats toekennen (ww.) ; plaatsen (ww.) ; traceren (ww.) ; openbreken (ww.) ; achterhalen (ww.) ; ontmoeten (ww.) ; ontwaren (ww.) ; ontwarren (ww.) ; ontraadselen (ww.) ; openleggen (ww.) ; ontrafelen (ww.) ; vinden (ww.) ; lokaliseren (ww.) ; reveleren (ww.) ; ontdekken (ww.) ; onderzoeken (ww.) ; uitvinden (ww.) ; oplossen (ww.) ; opsporen (ww.)
découvrir erachter komen ; de bedekking wegnemen van ; aantreffen ; leren kennen ; opmerken
Bronnen: interglot; Wikipedia; Antiquarian Dictionary; Trueterm; ICT-Woordenboek


Voorbeeldzinnen met `découvrir `
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: apercevoir
FR: comprendre
FR: constater
FR: déceler
FR: dénicher
FR: dépister
FR: détecter
FR: deviner
FR: discerner
FR: éventer

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: découvrir son jeu NL: zich in de kaart laten kijken
FR: découvrir une maison NL: het dak van een huis nemen
FR: découvrir un panier NL: het deksel van een mand oplichten

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App