Vertaal
Naar andere talen: • correspondre > DEcorrespondre > ENcorrespondre > ES
Definities in het Frans: correspondre (1x)
Vertalingen correspondre FR>NL
[kɔʀɛspɔ̃dʀ]

1 aller bien avec ··· , être en rapport avec ··· - overeenkomen

  'Cette image correspond à la réalité.'
  Dit beeld komt overeen met de werkelijkheid.

  'Cela ne correspond pas à ce que je t'ai demandé.'
  Dit strookt niet met wat ik je gevraagd heb.


2 écrire à ··· et recevoir des lettres de lui - corresponderen - een briefwisseling onderhouden

  'correspondre avec ··· '
  met iemand corresponderen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
correspondre (ww.) corresponderen (ww.) ; aansluiten (ww.) ; bijvoegen (ww.) ; kloppen (ww.) ; overeenstemmen (ww.) ; congruent zijn (ww.)
correspondre beantwoorden ; overeenkomen ; passen
Bronnen: Wikipedia; interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `correspondre`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: coïncider
FR: collaborer
FR: coller
FR: communiquer
FR: concorder
FR: convenir
FR: écrire
FR: répondre
FR: ressembler
FR: rimerStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App