Vertaal
Naar andere talen: • ceremonie > DEceremonie > ENceremonie > ES
Definities in het Nederlands: ceremonie (9x)
Zie ook: cérémonie

Vertalingen ceremonie FR>NL
[seʀemɔni]

1 action publique qui marque un événement - ceremonie - plechtigheid

  'la cérémonie du mariage'
  de huwelijksplechtigheid

  'une cérémonie officielle'
  een officiële plechtigheid

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
cérémonie (v) de optocht (m) ; beleefdheidsbetuiging (znw.) ; de processie (v) ; de stoet (m) ; het gedoe ; plechtige optocht (znw.) ; de plechtigheid (v) ; het feest ; de plichtpleging (v) ; de prijsuitreiking (v) ; de feestelijkheid (v)
cérémoniede ceremonie (v)
Bronnen: interglot; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `ceremonie`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: célébration
FR: office

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: maître des cérémonies NL: ceremoniemeester
FR: dîner sans cérémonie NL: huiselijk, gemoedelijk diner
FR: faire des cérémonies NL: overdreven complimenten maken
FR: visite de cérémonie NL: beleefdheidsvisite

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App