Vertaal
Naar andere talen: • appel > DEappel > ENappel > ES
Definities in het Frans: Appel (11x)
Definities in het Nederlands: appel (49x)
Vertalingen appel FR>NL
[apɛl]

1 cri pour faire venir ··· - roep

  'un appel au secours'
  een hulpgeroep


2 action de téléphoner - telefoontje

  'recevoir un appel'
  een telefoontje krijgen


3   faire appel à ···
demander de l'aide à ··· - een beroep op iemand doen


4 action de demander à ··· de venir - oproep

  'répondre à l'appel'
  aan de oproep gehoor geven


5 fait de vérifier que tout le monde est présent - appel

  'faire l'appel'
  het appel afnemen


6 demande de révision d'une décision de justice - beroep

  'faire appel'
  in beroep gaan

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
appel (ww.) in beroep gaan (ww.) ; in hoger beroep gaan (ww.)
appel (m) de roep (m) ; de roepstem ; de inroeping (v) ; de wekroep (m) ; de bekendmaking (v) ; de oproep (m) ; de oproeping (v) ; het geroep ; de lokroep (m) ; loktoon (znw.) ; het pleidooi ; de smeekbede (v) ; het telefoongesprek ; het wegroepen ; het bericht ; de naamafroeping (v) ; het appel ; het geschreeuw
le appelde call ; het gesprek ; het beroep
APPEL (Afkorting) BPVO (Afkorting)
appel oproep ; verbinding ; openen van verbinding ; bellen ; oproepen ; beroep ; ophalen ; hoger beroep ; aantrekking ; afvragen
Bronnen: Wikipedia; interglot; Horecagids; ICT-Woordenboek; Omegawiki.org; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `appel`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: annoncé
FR: aspiration
FR: assignation
FR: avertissement
FR: ban
FR: citation
FR: convocation
FR: cri
FR: demande
FR: évocation

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: appel téléphonique NL: telefoonoproep
FR: sonner l'appel NL: appel blazen
FR: l'appel de la classe NL: het oproepen der lichting
FR: faire appel à  NL: een beroep doen op

Download de Android App
Download de IOS App