Vertaal
Naar andere talen: • absence > DEabsence > ENabsence > ES
Definities in het Frans: Absence (2x)
Definities in het Nederlands: Absence (13x)
Vertalingen absence FR>NL
[apsɑ̃s]

1 fait de ne pas être présent - afwezigheid

  'Son absence a été remarquée.'
  Zijn afwezigheid is opgemerkt.


2 manque - gebrek

  'Sa réaction montre une absence totale d'éducation.'
  Zijn reactie toont een totaal gebrek aan opvoeding.


3 trou de mémoire - afwezigheid - verstrooidheid

  'Il a souvent des absences.'
  Zijn geheugen laat hem vaak in de steek.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
absence (v) het gebrek ; het tekort ; de schaarste (v) ; de krapte (v) ; de schaarsheid (v) ; de afwezigheid (v) ; de absentie (v) ; niet aanwezig zijn (znw.) ; het verzuim ; het schoolverzuim
la absencede ontstentenis ; het ontbreken
absence uitblijven ; absence ; kortstondig bewustzijnsverlies ; periode van afwezigheid ; absentia epileptica ; absentia mentalis ; geestesafwezigheid
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `absence`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: carence
FR: contumace
FR: défaut
FR: disparition
FR: distraction
FR: éloignement
FR: étourderie
FR: inattention
FR: infortuné
FR: lacune

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: absence d'esprit NL: verstrooidheid

Download de Android App
Download de IOS App