Vertaal
Naar andere talen: • optimalisation > DEoptimalisation > ESoptimalisation > NL
Definities in het Frans: optimalisation (1x)
Vertalingen optimalisation FR>EN
optimalisation optimisation ; optimization
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `optimalisation`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: optimisation
US-spelling: optimization


Download de Android App
Download de IOS App