Vertaal
Naar andere talen: • waste > DEwaste > ESwaste > FR
Vertalingen waste EN>NL
to fail to use (something) fully or in the correct or most useful way: “You're wasting my time with all these stupid questions.”
verspillen

1 material which is or has been made useless: “industrial waste from the factories”
afval

2 (the) act of wasting: “That was a waste of an opportunity.”
verspilling

3 a huge stretch of unused or infertile land, or of water, desert, ice etc: “the Arctic wastes.”
woestenij

'wastage (Zelfstandig naamwoord)

loss by wasting; the amount wasted: “Of the total amount, roughly 20% was wastage.”
verlies

'wasteful (Bijvoeglijk naamwoord)

involving or causing waste: “Throwing away that bread is wasteful.”
verkwistend

'wastefully (Bijwoord)

verkwistend

'wastefulness (Zelfstandig naamwoord)

verspilling

waste paper

paper which is thrown away as not being useful: “Offices usually have a great deal of waste paper.”
scheurpapier

wastepaper basket

a basket or other (small) container for waste paper: “Put those old letters in the wastepaper basket.”
papiermand

waste pipe

a pipe to carry off waste material, or water from a sink etc: “The kitchen waste pipe is blocked.”
afvoerbuis

waste away

to decay; to lose weight, strength and health etc: “He is wasting away because he has a terrible disease.”
wegkwijnen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to waste verkopen (ww.) ; verspillen (ww.) ; verkwisten (ww.) ; verkwanselen (ww.) ; verbrassen (ww.) ; verboemelen (ww.) ; afval (ww.) ; rotzooi (ww.) ; vuilnis (ww.) ; verdoen (ww.) ; verpesten (ww.) ; verkankeren (ww.) ; iets bederven (ww.) ; kolengruis (ww.) ; verspilling (ww.) ; verkwisting (ww.) ; verknoeien (ww.) ; verbeuzelen (ww.) ; verlummelen (ww.)
waste verlies door verdamping ; afval ; woestenij ; braakliggend land ; verlies ; afval- ; wegwerpafval ; afvalstoffen ; rommel ; vuil ; schuim ; bocht ; uitschot ; opmaken ; verklungelen ; vermorsen ; afval in de zin van 'schadelijke stoffen'
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; KNNV Botanical glossary; Trueterm; Vlietstra; Wakefield genealogy pages; Autowoordenboek


Voorbeeldzinnen met `waste`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: cast-off
EN: consume
EN: debris
EN: discarded
EN: dissipate
EN: dribble away
EN: excess
EN: fritter away
EN: gamble away
EN: idle away

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: lay waste NL: verwoesten
EN: lie waste NL: braak liggen
EN: waste paper NL: scheurpapier NL: misdruk
EN: day wastes NL: de dag loopt ten einde
EN: waste breath NL: woorden verspillen
EN: waste not, want not NL: die wat spaart, heeft wat
EN: is wasteed on him NL: is aan hem niet besteed
EN: waste disposal NL: vuilafvoer, afvalafvoer
EN: it's a waste NL: 't is zonde NL: the waste of waters (watery waste), troosteloze watervlak
EN: go (run) to waste NL: verloren gaan NL: verwilderen

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App