Vertaal

Vertalingen waste EN>NL
to fail to use (something) fully or in the correct or most useful way: “You're wasting my time with all these stupid questions.”
verspillen

1 material which is or has been made useless: “industrial waste from the factories”
afval

2 (the) act of wasting: “That was a waste of an opportunity.”
verspilling

3 a huge stretch of unused or infertile land, or of water, desert, ice etc: “the Arctic wastes.”
woestenij

'wastage (Zelfstandig naamwoord)

loss by wasting; the amount wasted: “Of the total amount, roughly 20% was wastage.”
verlies

'wasteful (Bijvoeglijk naamwoord)

involving or causing waste: “Throwing away that bread is wasteful.”
verkwistend

'wastefully (Bijwoord)

verkwistend

'wastefulness (Zelfstandig naamwoord)

verspilling

waste paper

paper which is thrown away as not being useful: “Offices usually have a great deal of waste paper.”
scheurpapier

wastepaper basket

a basket or other (small) container for waste paper: “Put those old letters in the wastepaper basket.”
papiermand

waste pipe

a pipe to carry off waste material, or water from a sink etc: “The kitchen waste pipe is blocked.”
afvoerbuis

waste away

to decay; to lose weight, strength and health etc: “He is wasting away because he has a terrible disease.”
wegkwijnen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to waste verkopen (ww.) ; verspillen (ww.) ; verkwisten (ww.) ; verkwanselen (ww.) ; verbrassen (ww.) ; verboemelen (ww.) ; afval (ww.) ; rotzooi (ww.) ; vuilnis (ww.) ; verdoen (ww.) ; verpesten (ww.) ; verkankeren (ww.) ; iets bederven (ww.) ; kolengruis (ww.) ; verspilling (ww.) ; verkwisting (ww.) ; verknoeien (ww.) ; verbeuzelen (ww.) ; verlummelen (ww.)
waste woestenij ; braakliggend land ; afval- ; wegwerpafval ; rommel ; vuil ; schuim ; bocht ; uitschot ; opmaken ; verklungelen ; vermorsen ; afval in de zin van 'schadelijke stoffen'

Bronnen: interglot MWB KNNV Botanical glossary Trueterm Vlietstra Wakefield genealogy pages Autowoordenboek
Synoniemen
EN: cast-off
EN: consume
EN: debris
EN: discarded
EN: dissipate
EN: dribble away
EN: excess
EN: fritter away
EN: gamble away
EN: idle away

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: lay waste NL: verwoesten
EN: lie waste NL: braak liggen
EN: waste paper NL: scheurpapier NL: misdruk
EN: day wastes NL: de dag loopt ten einde
EN: waste breath NL: woorden verspillen
EN: waste not, want not NL: die wat spaart, heeft wat
EN: is wasteed on him NL: is aan hem niet besteed
EN: waste disposal NL: vuilafvoer, afvalafvoer
EN: it's a waste NL: 't is zonde NL: the waste of waters (watery waste), troosteloze watervlak
EN: go (run) to waste NL: verloren gaan NL: verwilderenEr zijn 55 zinnen met `waste` gevonden
 1. EN: KCA or Small Chemical Waste
  NL: KCA of Klein Chemisch Afval
 2. EN: Are the municipalities of Brussels 
guilty of wasteful spending?
  NL: Zijn de Brusselse gemeenten spilziek?
 3. EN: waste disposal unit
  NL: huisvuilverkleiner
 4. EN: waste pipe
  NL: klemafvoer
 5. EN: waste collection levy
  NL: afvalstoffenheffing
 6. EN: Don't waste your breath.
  NL: Verspil je adem niet.
 7. EN: He was a drunk and he wasted his life,\r but he loved you.
  NL: Hij was 'n zuiplap en vergalde z'n leven,\r maar hij hield van jou.
 8. EN: Household Hazardous Waste (HHW)
  NL: Klein gevaarlijk afval (KGA)
 9. EN: Looking back at 2010, I think I wasted too much time.
  NL: Terugblikkend op 2010 denk ik dat ik teveel tijd verkwistte.
 10. EN: Over recent years, this 200-hectare site of industrial wasteland has been transformed into a multi-functional park with an entirely new perspective
  NL: Op een 200 ha groot braakliggend industrieterrein is in de afgelopen jaren een multifunctioneel park van geheel nieuwe dimensies ontstaan
 11. EN: Some footballers are constantly trying to waste each other
  NL: Sommige voetballers proberen elkaar voortdurend koud te maken
 12. EN: Stuck in the teenage waste
  NL: Zitten vast aan verspilling als tiener
 13. EN: I've wasted my nights, you turned out the lights
  NL: Ik heb mijn nachten verspild, jij deed de lichten uit
 14. EN: Waste incinerator
  NL: Afvalverbrandingsinstallatie
 15. EN: Why has it been wasted?
  NL: wat een verspilling
 16. EN: Why waste your breath\r moaning at the crowd?
  NL: bespaar je de moeite\r tegen de mensen te zeuren
 17. EN: Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain.
  NL: Jim is boos omdat zijn vriendin hem liet zitten bij hun filmafspraakje. Hij stond wel een uur in de regen op haar te wachten.
 18. EN: I shouldn't have wasted my time.
  NL: Ik had mijn tijd niet moeten verspillen.
 19. EN: Don't waste my time.
  NL: Verspil mijn tijd niet.
 20. EN: Big Mouth, the friendly guzzler, makes his appearance as a waste bin
  NL: Holle Bolle Gijs, de vriendelijke schrokop, doet zijn intrede
 21. EN: Hazardous waste
  NL: Chemisch afval
 22. EN: And in our time that you wasted, all of our bridges burned down
  NL: En in onze tijd die jij verspilde, verbrandden al onze bruggen
 23. EN: I've wasted my nights, you turned out the lights
  NL: Ik heb mijn nachten verspild, jij deed de lichten uit
 24. EN: That was the one thing in his life\r that wasn't a waste. And he knew it.
  NL: Het was het enige in z'n leven\r wat deugde. En hij wist het.
 25. EN: XXL vario: -in-: For raking and picking up garden waste
  NL: XXL vario: -in-: voor harken en het oppakken van tuinafval

Bekijk alle 55 voorbeeldzinnen met `waste`