Vertaal

Vertalingen vessel EN>NL

1 a container, usually for liquid: “a plastic vessel containing acid.”
vat

2 a ship: “a 10,000-ton grain-carrying vessel.”
vaartuig
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the vesselde boot ; het schip ; het bootje ; de vaartuig ; de schuit ; het schuitje ; het scheepje ; het stoomschip ; de pot (m) ; de bak (m) ; de ton ; de vat (m) ; de emmer (m) ; de teil ; de barrel (m) ; de kuip ; het fust
vessel civette ; doos ; etui ; foedraal ; koker ; korf ; zak ; pul ; vaas

Bronnen: interglot Vlietstra Wakefield genealogy pages
Synoniemen
EN: craft
EN: tube
EN: tube-shaped structure
EN: vas

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: the weaker vessel NL: de vrouwEr zijn 29 zinnen met `vessel` gevonden
 1. EN: Their fleet numbered 3000 sailing vessels
  NL: Hun vloot telde 3000 zeilvaartuigen
 2. EN: lymph vessel
  NL: lymfvat
 3. EN: vessel lumen
  NL: vaatlumen
 4. EN: tank vessel
  NL: tankschip
 5. EN: rescue vessel
  NL: reddingsvaartuig
 6. EN: anti ship attack vessel
  NL: anti-schipvaartuig
 7. EN: Handle lines to secure vessels to wharves or other ships.
  NL: Werkt met lijnen om vaartuigen vast te leggen aan kades of andere schepen.
 8. EN: diffuse 3-vessel heart disease
  NL: een diffuus 3-taks coronarialijden
 9. EN: ocean station vessel
  NL: stationzeeschip
 10. EN: merchant vessel
  NL: koopvaarder
 11. EN: pilot vessel
  NL: loodsboot
 12. EN: blood vessel
  NL: bloedvat
 13. EN: coastguard vessel
  NL: kustwachtschip
 14. EN: despatch vessel
  NL: koerierschip
 15. EN: pressure vessel design (software)
  NL: drukvatberekening
 16. EN: the angiogram shows damage in one blood vessel
  NL: Anglografisch is er sprake van een 1 vatslijden
 17. EN: Load or unload cargo to and from vessel and secure it.
  NL: Laadt en lost lading van het schip en zet de lading vast.
 18. EN: umbilical vessels
  NL: navelvaten
 19. EN: The fishing vessel's masthead light(s) and side light(s) must be visible
  NL: boord en toplicht van kotter dient waarneembaar te zijn
 20. EN: transom (the flat surface that forms the back (stern) of a vessel)
  NL: spiegel van een schip
 21. EN: examination vessel
  NL: onderzoeksvaartuig
 22. EN: flush deck vessel
  NL: gladdekschip
 23. EN: oil spill recovery vessel
  NL: oliebestrijdingsvaartuig
 24. EN: Alert deck officers when other vessels, navigation marks or hazards are sighted.
  NL: Licht de leidinggevende in wanneer hij/zij andere schepen, herkenningspunten of mogelijke gevaren signaleert.
 25. EN: Steer vessels and operate navigational instruments and fish-finding equipment.
  NL: Manoeuvreert schepen, bedient navigatie-apparatuur en apparatuur om vis te vinden.

Bekijk alle 29 voorbeeldzinnen met `vessel`