Vertaal
Naar andere talen: • upset > DEupset > ESupset > FR
Vertalingen upset EN>NL

1 to overturn: “He upset a glass of wine over the table.”
omverwerpen

2 to disturb or put out of order: “His illness has upset all our arrangements.”
in de war brengen

3 to distress: “His friend's death upset him very much.”
van streek brengen
disturbed or distressed: “Is he very upset about failing his exam?”
van streek
a disturbance: “He has a stomach upset”
stoornis, verwarring
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to upset tegenwerken (ww.) ; dwarsbomen (ww.) ; dwarsliggen (ww.) ; verstoren (ww.) ; vertoornen (ww.) ; bederven (ww.) ; verzieken (ww.) ; ruïneren (ww.) ; nekken (ww.) ; in de war sturen (ww.) ; omstoten (ww.) ; omduwen (ww.) ; omverstoten (ww.) ; ontstemmen (ww.) ; opstuiken (ww.) ; stuiken (ww.) ; uitstuiken (ww.)
the upsetde schrik (m) ; de verbijstering (v)
upset boos ; kwaad ; woedend ; dol ; woest ; razend ; nijdig ; hels ; furieus ; laaiend ; tierend ; getroffen ; perplex ; onthutst ; ontsteld ; paf ; verontwaardigd ; verstoord ; gekwetst ; gebelgd ; misnoegd ; verschrikt ; geschokt ; ontzet ; van streek ; ontredderd ; overstuur ; controleverlies ; buigingsmaat ; vervormingsmaat ; bedremmeld ; beduusd ; beteuterd ; verbijsterd ; verbouwereerd ; ontdaan ; verbluft ; verslagen ; verstomd ; niet lekker ; ongesteld ; geërgerd ; onwel ; ziekelijk ; kantelen ; omgooien ; omkeren ; omvergooien ; ten val brengen
Bronnen: interglot; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; MWB


Voorbeeldzinnen met `upset`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: agitate
EN: alarm
EN: anxious
EN: bother
EN: bothered
EN: concern
EN: concerned
EN: disquieted
EN: distraught
EN: distressed

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: be upset NL: omkantelen, omslaan (bijv. boot) NL: v. streek raken (zijn)
EN: upset price NL: inzetprijs

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App