Vertaal

Vertalingen translate EN>NL
to put (something said or written) into another language: “He translated the book from French into English.”
vertalen

trans'lation (Zelfstandig naamwoord)

1 the act of translating: “The translation of poetry is difficult.”
vertaling

2 a version of a book, something said etc, in another language: “He gave me an Italian translation of the Bible.”
vertaling

trans'lator (Zelfstandig naamwoord)

a person who translates.
vertaler
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to translate vertalen (ww.) ; overbrengen (ww.) ; vertolken (ww.) ; translateren (ww.) ; interpreteren (ww.) ; overzetten (ww.) ; verplaatsen (ww.)

Bronnen: interglot Vlietstra
Synoniemen
EN: ingeminate
EN: interpret
EN: iterate
EN: reiterate
EN: render
EN: repeat
EN: restate
EN: retell
EN: transcribe

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: kindly translate NL: zeg me duidelijk
EN: translate from old to new NL: weer nieuw makenEr zijn 21 zinnen met `translate` gevonden
 1. EN: Translated this will obviously be a magnificent spring exhibition which inspires thousands of visitors annually
  NL: Dit vertaalt zich als vanzelfsprekend in een schitterende voorjaarstentoonstelling die jaarlijks duizenden bezoekers inspireert
 2. EN: Translated the name means ``des Bischofs Zelle``, or Bishop's Cell
  NL: Dit betekent \
 3. EN: These 23 official languages make a total of 506 possible combinations, since each language can be translated into 22 others
  NL: Met 23 officiële talen zijn 506 talencombinaties mogelijk, aangezien elke taal vertaald kan worden in de 22 andere
 4. EN: This novel was translated from English.
  NL: Deze roman is vertaald uit het Engels.
 5. EN: She would sooner translate sentences on Tatoeba than chat with me.
  NL: Ze zou nog eerder zinnen op Tatoeba vertalen, dan met mij te kletsen.
 6. EN: It took me more than two hours to translate a few pages of English.
  NL: Het duurde me meer dan twee uur om een paar pagina's in het Engels te vertalen.
 7. EN: I can't translate this sentence.
  NL: Ik kan deze zin niet vertalen.
 8. EN: I must translate the sentences.
  NL: Ik moet de zinnen vertalen.
 9. EN: As an example: in 2008 over 1.5 million pages of documents were translated
  NL: Een voorbeeld: in 2008 werden meer dan anderhalf miljoen pagina’s aan documenten vertaald
 10. EN: As a general rule, translators translate into their mother tongue
  NL: In principe vertalen de vertalers oorspronkelijke teksten in hun moedertaal
 11. EN: The author translated the fairy tale into our mother tongue.
  NL: De auteur vertaalde het sprookje in onze moedertaal.
 12. EN: translate into team guidance
  NL: vertaalslag naar begeleiding van team
 13. EN: Do not translate this sentence!
  NL: Deze zin niet vertalen!
 14. EN: I'm not able to translate this sentence.
  NL: Ik kan deze zin niet vertalen.
 15. EN: Please translate this sentence into Japanese.
  NL: Vertaal deze zin in het Japans alstublieft.
 16. EN: In the beginning, copies of the Bible had a long list for each region, which translated words unknown in the region into the regional dialect
  NL: Op het begin, hadden de bijbels in elke regio een lange lijst met woorden vertaald naar hun eige dialect
 17. EN: Find, write down and translate seven words
  NL: zoek, schrijf op en vertaal zeven woorden
 18. EN: Can you translate this into English?
  NL: Kun je dit in het Engels vertalen?
 19. EN: Translate the following sentences into Japanese.
  NL: Vertaal de volgende zinnen in het Japans.
 20. EN: Please translate this Japanese text into French.
  NL: Vertaal alstublieft deze Japanse tekst naar het Frans.
 21. EN: Could you perhaps translate that for me?
  NL: Kun je dat misschien vertalen voor mij?