Vertaal

Vertalingen threshold EN>NL

1 (a piece of wood or stone under) a doorway forming the entrance to a house etc: “He paused on the threshold and then entered.”
drempel

2 beginning: “She is on the threshold of a brilliant career.”
begin
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the thresholdde drempel (m) ; de dorpel (m) ; de drempelwaarde

Bronnen: interglot Vlietstra
Synoniemen
EN: beginning
EN: commencement
EN: doorstep
EN: entrance
EN: entry
EN: first
EN: get-go
EN: kickoff
EN: offset
EN: outset

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: on the threshold of NL: aan de vooravond vanEr zijn 24 zinnen met `threshold` gevonden
 1. EN: runway threshold light(s)
  NL: baandrempellicht(en)
 2. EN: cruising threshold
  NL: minimale kruissnelheid
 3. EN: Check with the national authorities what their thresholds are
  NL: Raadpleeg de nationale overheden om te weten hoe groot deze hoeveelheden zijn
 4. EN: TLV or Threshold Limit Value
  NL: TLV of Grenswaarde
 5. EN: threshold for pain
  NL: pijndrempel
 6. EN: pain threshold
  NL: pijndrempel
 7. EN: Tom has a high threshold for pain.
  NL: Tom heeft een hoge pijngrens.
 8. EN: reporting threshold
  NL: rapportagetolerantie
 9. EN: Threshold
  NL: Drempel of Dorpel
 10. EN: Threshold Limit Value or TLV
  NL: Grenswaarde of TLV
 11. EN: threshold
  NL: drempel
 12. EN: threshold (of runway)
  NL: (baan)drempel
 13. EN: minimum eye height over threshold
  NL: minimumooghoogte boven de drempel
 14. EN: runway threshold markings
  NL: baandrempelmarkering
 15. EN: attachment-exempt threshold
  NL: beslagvrije voet
 16. EN: low threshold
  NL: laagdrempelig
 17. EN: wooden thresholds
  NL: stofdorpels
 18. EN: threshold value
  NL: doorlaatwaarde
 19. EN: runway threshold
  NL: baandrempel
 20. EN: earnings threshold
  NL: inkomensgrens
 21. EN: ceiling supplement and lower threshold supplement
  NL: excedent bovenbouw-onderbouw
 22. EN: salary threshold for national insurance
  NL: Premieloon
 23. EN: threshold amount
  NL: grensbedrag
 24. EN: threshold
  NL: dorpel, drempel