Vertaal

Vertalingen tangible EN>NL
real or definite: “tangible evidence.”
tastbaar

'tangibly (Bijwoord)

tastbaar

'tangibility (Zelfstandig naamwoord)

tastbaarheid
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
tangible (bnw.) aantoonbaar (bnw.)
tangible (bijv.naamw.) hoorbaar (bijv.naamw.) ; bemerkbaar (bijv.naamw.) ; materieel (bijv.naamw.) ; duidelijk (bijv.naamw.) ; concreet (bijv.naamw.) ; tastbaar (bijv.naamw.) ; voelbaar (bijv.naamw.) ; stoffelijk (bijv.naamw.) ; grijpbaar (bijv.naamw.) ; konkreet (bijv.naamw.) ; aanraakbaar (bijv.naamw.) ; zichtbaar (bijv.naamw.) ; herkenbaar (bijv.naamw.) ; merkbaar (bijv.naamw.) ; waarneembaar (bijv.naamw.)
tangible tastbare

Bronnen: Tecdic.com interglot MWB
Synoniemen
EN: concrete
EN: palpable
EN: perceptible
EN: physical
EN: tactile
EN: tactual
EN: tangible

Er zijn 3 zinnen met `tangible` gevonden
  1. EN: It also has a more tangible maritime and mining history
    NL: Het heeft ook een meer tastbare maritieme en mijnbouw geschiedenis
  2. EN: Brussels' unmistakable Dutch-language origins are still tangible today in the city's rich historio-cultural patrimony
    NL: De Nederlandstalige oorsprong van Brussel is onmiskenbaar en is nog dagelijks voelbaar in het rijke cultuurhistorische patrimonium van de stad
  3. EN: tangible assets
    NL: materiële activa