Vertaal

Vertalingen survey EN>NL

1 to look at, or view, in a general way: “He surveyed his neat garden with satisfaction.”
overzien

2 to examine carefully or in detail.
onderzoeken

3 to measure, and estimate the position, shape etc of (a piece of land etc): “They have started to survey the piece of land that the new motorway will pass through.”
opmeten

4 to make a formal or official inspection of (a house etc that is being offered for sale).
inspecteren

1 a look or examination; a report: “After a brief survey of the damage he telephoned the police”
overzicht

2 a careful measurement of land etc.
opmeting

sur'veyor (Zelfstandig naamwoord)

a person whose job is to survey buildings or land.
landmeter
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to survey overzicht (ww.) ; totaalbeeld (ww.) ; het overzien (ww.) ; verslag (ww.) ; verhaal (ww.) ; rapport (ww.) ; weergave (ww.) ; reportage (ww.) ; controleren (ww.) ; keuren (ww.) ; inspecteren (ww.) ; examineren (ww.) ; schouwen (ww.) ; enquête (ww.) ; ondervraging (ww.) ; inschrijven (ww.) ; kadastreren (ww.) ; in kaart brengen (ww.) ; karteren (ww.) ; kartering (ww.) ; overzien (ww.)
the surveyde overzichtelijkheid (v)
survey beproeven in de zin van testen ; onderzoek ; onderzoeken in de zin van beproeven

Bronnen: interglot Autowoordenboek MWB
Synoniemen
EN: examination
EN: interview
EN: opinion poll
EN: scrutiny
EN: study

Er zijn 24 zinnen met `survey` gevonden
 1. EN: map (to map); survey
  NL: in kaart brengen
 2. EN: survey
  NL: opname
 3. EN: The European Parliament regularly commissions surveys on public opinion in the Member States
  NL: Het Europees Parlement laat regelmatig studies uitvoeren naar de stand van de publieke opinie in de lidstaten
 4. EN: A 2006 survey found 28% of respondents already claiming to speak two foreign languages, and 56% able to speak one
  NL: In 2006 bleek uit een enquête dat 28% van de respondenten nu twee vreemde talen spreekt, en 56% één
 5. EN: survey(ing) ship
  NL: onderzoeksvaartuig; hydrograaf
 6. EN: survey line
  NL: meet referentie
 7. EN: survey record sheet
  NL: topoboekje
 8. EN: literature survey
  NL: literatuuronderzoek
 9. EN: renumeration survey
  NL: beloningsonderzoek
 10. EN: batch survey
  NL: partijkeuring
 11. EN: A recent survey revealed that the population density in the metropolis was decreasing.
  NL: Uit een recente enquête bleek dat de bevolkingsdichtheid in de metropool kleiner aan het worden was.
 12. EN: seroprevalence survey
  NL: seroprevalentie-onderzoek
 13. EN: social environment survey
  NL: omgevingsonderzoek
 14. EN: Land surveying
  NL: landmeten
 15. EN: surveyor's house
  NL: directiekeet
 16. EN: mapping; surveying
  NL: in kaart aan het brengen
 17. EN: site surveyor
  NL: werkopnemer
 18. EN: technology survey
  NL: technologiescan
 19. EN: survey(ing) ship
  NL: onderzoeksvaartuig
 20. EN: health survey
  NL: gezondheidsonderzoek
 21. EN: annual survey
  NL: jaaroverzicht
 22. EN: aerial survey(ing)
  NL: luchtkartering
 23. EN: The surveys are also extremely useful at the preparation, decision-making and evaluation stages of parliamentary business
  NL: Dit perceptieonderzoek is een kostbare hulp bij de voorbereiding van, de besluitvorming over en de beoordeling van zijn werkzaamheden
 24. EN: An exploratory qualitative survey shows that these regulations are not neutral with respect to the social and cultural conditions of families
  NL: Een verkennende kwalitatieve studie toont aan dat deze reglementen niet los staan van de sociale en culturele omstandigheden van de gezinnen