Vertaal
Naar andere talen: • summary > DEsummary > ESsummary > FR
Vertalingen summary EN>NL
a shortened form of a statement, story etc giving only the main points: “A summary of his speech was printed in the newspaper.”
samenvatyting

'summarize (Werkwoord)

to make a summary of: “He summarized the arguments.”
samenvatten
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the summaryde resumptie ; de samenvatting (v) ; het uittreksel ; het extract ; het excerpt ; het resumé ; het probleem ; de opgave ; de kwestie (v) ; het vraagstuk ; de zwaarte (v) ; de opgaaf ; de staat (m) ; de lijst ; de opsomming (v) ; opnoeming (znw.)
summary verkorte inhoud ; opsomming ; rekening-uittreksel ; summier ; rekeningsafschrift ; overzicht ; recapitulatie ; samenvatting ; beknopt verslag ; indexbladzijde ; abstract ; synopsis
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `summary`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: abstract
EN: drumhead
EN: interpretation
EN: paraphrase
EN: restatement
EN: review
EN: rewording
EN: rundown
EN: translation
EN: unofficial

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: do summary justice (punishment) to NL: standrechtelijk vonnissen (straffen)
EN: deal summary with NL: korte metten maken met

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App