Vertaal

Vertalingen summary EN>NL
a shortened form of a statement, story etc giving only the main points: “A summary of his speech was printed in the newspaper.”
samenvatyting

'summarize (Werkwoord)

to make a summary of: “He summarized the arguments.”
samenvatten
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the summaryde resumptie ; de samenvatting (v) ; het uittreksel ; het extract ; het excerpt ; het resumé ; het probleem ; de opgave ; de kwestie (v) ; het vraagstuk ; de zwaarte (v) ; de opgaaf ; de staat (m) ; de lijst ; de opsomming (v) ; opnoeming (znw.)
summary summier ; overzicht ; recapitulatie

Bronnen: interglot MWB Vlietstra
Synoniemen
EN: interpretation
EN: paraphrase
EN: restatement
EN: review
EN: rewording
EN: rundown
EN: translation
EN: drumhead
EN: unofficial
EN: abstract

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: do summary justice (punishment) to NL: standrechtelijk vonnissen (straffen)
EN: deal summary with NL: korte metten maken metEr zijn 7 zinnen met `summary` gevonden
 1. EN: After filling in your application please print the summary and make sure that it is complete before submitting
  NL: U wordt verzocht na het invullen van het sollicitatieformulier de samenvatting uit te printen en voor verzending te controleren of deze volledig is
 2. EN: Statement summary of contract variations
  NL: staat van meer- en minder werk
 3. EN: It should be written clearly and legibly and may be accompanied by a summary
  NL: Schrijf duidelijk leesbaar, voeg eventueel een samenvatting bij het verzoekschrift
 4. EN: in journey summary
  NL: bij ritoverzicht
 5. EN: mission summary
  NL: missiebriefingbord
 6. EN: Lay summary
  NL: Lekensamenvatting
 7. EN: summary declaration
  NL: voorafgaande regeling