Vertaal
Naar andere talen: • strength > DEstrength > ESstrength > FR
Vertalingen strength EN>NL

strong

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the strengthhet vermogen ; de kracht (v) ; de macht ; de energie (v) ; de esprit (m) ; momentum (znw.) ; de fut ; de daadkracht ; de werklust (m) ; de puf ; de aandrift ; de sterkte (v) ; de dynamiek (v) ; de felheid (v) ; de fiksheid (v) ; het geweld ; de vastberadenheid (v) ; de stevigheid (v) ; de fermheid (v) ; de flinkheid (v) ; de forsheid (v) ; sterke kant (znw.) ; het sterke zijde ; de spierkracht
strength kleurend vermogen ; stabiliteit ; stevigheid ; kleurvermogen ; breekspanning ; breukspanning ; sterkte van een geluidsbron ; weerstand ; explosieve kracht ; sterkte ; verband ; kracht in de zin van sterkte ; concentratie ; titer
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `strength`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: amount
EN: brute force
EN: capacity
EN: character
EN: concentration
EN: courage
EN: determination
EN: durability
EN: effectiveness
EN: endurance

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: in great strength NL: in groten getale
EN: on the strength of NL: krachtens NL: op grond van
EN: up to strength NL: op volle sterkte

Download de Android App
Download de IOS App