Vertaal
Naar andere talen: • spouse > DEspouse > ESspouse > FR
Vertalingen spouse EN>NL
a husband or wife.
echtgenoot
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the spousede echtgenote (v) ; de echtgenoot (m) ; de partner (m) ; de levensgezel (m) ; de levensgezellin (v) ; de levenspartner (m) ; de eega ; de gade ; de vrouw (v)
spouse echtgenoot ; huwelijkspartner ; gemaal ; gemalin ; eegade ; ga ; wederhelft
Bronnen: memberfiles.freewebs.com; interglot; Wakefield genealogy pages; Omegawiki.org; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `spouse`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: better half
EN: companion
EN: domestic partner
EN: husband
EN: married person
EN: mate
EN: other half
EN: partner
EN: relation
EN: relativeDownload de Android App
Download de IOS App