Vertaal
Naar andere talen: • soul > DEsoul > ESsoul > FR
Vertalingen soul EN>NL

1 the spirit; the non-physical part of a person, which is often thought to continue in existence after he or she dies: “People often discuss whether animals and plants have souls.”
ziel

2 a person: “She's a wonderful old soul.”
ziel

3 (of an enterprise etc) the organizer or leader: “He is the soul of the whole movement.”
ziel

4 soul music.
soul

'soulful (Bijvoeglijk naamwoord)

full of (usually sad, wistful etc) feeling: “a soulful expression.”
gevoelvol

'soulfully (Bijwoord)

gevoelvol

'soulless (Bijvoeglijk naamwoord)

1 (of a person) without fine feeling or nobleness.
zielloos

2 (of life, a task etc) dull or very unimportant.
geesteloos

'soul-destroying (Bijvoeglijk naamwoord)

(of a task etc) very dull, boring, repetitive etc.
geestdodend

soul music

a type of music, descended from American Negro gospel songs, which has great emotion.
soul
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the soulde natuur (v) ; het karakter ; de aard (m) ; de mentaliteit (v) ; de inslag (m) ; de geaardheid (v) ; het gemoed ; de inborst ; de kracht ; de energie (v) ; de esprit (m) ; momentum (znw.) ; de fut ; de daadkracht ; de werklust (m) ; de puf ; de aandrift ; het innerlijk ; de psyche ; de ziel (v) ; de geest
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `soul`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: essence
EN: heart
EN: inner self
EN: life-force
EN: psyche
EN: spirit

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: not a soul NL: geen levend mens, geen sterveling
EN: he has a soul above NL: hij heeft hogere aspiraties dan
EN: he was the life and the soul of NL: hij was het middelpunt v.
EN: not for the soul of me NL: met geen mogelijkheid
EN: upon ('pon) my soul! NL: wel, heb-ik-van-m'n-leven!
EN: soul brother NL: (mijn) zwarte broeder
EN: soul music NL: soort (sterk emotionele, zwarte) jazz

Download de Android App
Download de IOS App