Vertaal
Naar andere talen: • site > DEsite > ESsite > FR
Vertalingen site EN>NL

1 a place where a building, town etc is, was, or is to be, built: “He's got a job on a building-site”
terrein

2 (alsoWeb site) a site on the Internet that gives information about a particular subject or person.
(web)site
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to site plaatsen (ww.) ; situeren (ww.)
the sitehet gebied ; het terrein ; het perceel ; de kavel (m) ; het bouwterrein ; de site ; de vindplaats
site standplaats ; terrein bouw- ; locatie ; weblocatie ; webstek ; vestigingsplaats ; dorpsgezicht ; stadsgezicht ; site ; aanlegplaats ; grond ; internetsite ; gebied ; werf ; reactorcentrum ; ligging
Bronnen: Vlietstra; interglot; Download IATE, European Union, 2017.; TU-Delft-Hydraulic-Engineering-Glossary; MWB; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `site`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: base camp
EN: encampment
EN: holiday camp
EN: land site
EN: locality
EN: location
EN: parcel
EN: parcel of land
EN: piece of ground
EN: piece of landDownload de Android App
Download de IOS App