Vertaal
Naar andere talen: • significant > DEsignificant > ESsignificant > FR
Vertalingen significant EN>NL
significant belangrijk ; van belang ; zinvol ; zinrijk ; aanzienlijk ; behoorlijk ; substantieel ; beduidend ; aanmerkelijk ; betekenisvol ; veelzeggend ; veelbetekenend ; significant
Bronnen: interglot; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `significant`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: big
EN: carrying great weight
EN: celebrated
EN: central
EN: chief
EN: consequential
EN: critical
EN: crucial
EN: decisive
EN: earthshaking

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: significant figure NL: elk cijfer behalve 0

Download de Android App
Download de IOS App