Vertaal

Vertalingen scrutiny EN>NL
careful, detailed examination or inspection: “Famous people live their lives under continuous public scrutiny.”
nauwkeurig toezicht

'scrutinize (Werkwoord)

to examine carefully: “He scrutinized the coin with a magnifying-glass.”
nauwkeurig onderzoeken
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
scrutiny nauwkeurig onderzoek ; kritisch onderzoek

Bron: Wikipedia
Synoniemen
EN: examination
EN: investigating
EN: investigation

Er is één zin met `scrutiny` gevonden
  1. EN: Clinical trials must withstand\r a tremendous amount of scrutiny.
    NL: Zo'n onderzoek moet heel wat kritiek\r kunnen weerstaan.