Vertaal
Naar andere talen: • scrutiny > DEscrutiny > ESscrutiny > FR
Vertalingen scrutiny EN>NL
careful, detailed examination or inspection: “Famous people live their lives under continuous public scrutiny.”
nauwkeurig toezicht

'scrutinize (Werkwoord)

to examine carefully: “He scrutinized the coin with a magnifying-glass.”
nauwkeurig onderzoeken
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
scrutiny nauwkeurig onderzoek ; kritisch onderzoek
Bron: Wikipedia
Synoniemen
EN: examination
EN: investigating
EN: investigation


Voorbeeldzinnen met `scrutiny`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App