Vertaal

Vertalingen revenue EN>NL
money which comes to a person etc from any source or sources (eg property, shares), especially the money which comes to a government from taxes etc.
inkomsten
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the revenuehet revenu ; het inkomen ; de opbrengst (v)
revenue (mv.) inkomsten (mv.)
revenue omzet

Bronnen: interglot MWB
Synoniemen
EN: gross
EN: income
EN: receipts

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: the revenue NL: de fiscusEr zijn 24 zinnen met `revenue` gevonden
 1. EN: EU governments lose legitimate revenue if their residents do not declare interest income on savings held abroad
  NL: De EU-regeringen lopen rechtmatige inkomsten mis als hun inwoners geen aangifte doen van de inkomsten uit rente op spaartegoeden in het buitenland
 2. EN: revenue ton mile
  NL: tonkilometer
 3. EN: revenue recognition
  NL: omzetneming, omzet nemen
 4. EN: Gradual Service level agreements depending on generated revenue, from operational assistance up to strategic consulting
  NL: Progressieve afspraken over het niveau van de dienstverlening, afhankelijk van het gecreëerde inkomen, van operationele hulp tot strategisch advies
 5. EN: During this period, the company increased its revenues from 6.5 million Euro to over 200 million Euro
  NL: In deze periode is de omzet van zanox toegenomen van 6,5 miljoen euro tot ruim 200 miljoen euro
 6. EN: Double digit revenue growth for Decorative Paints was achieved in Asia and Latin America, with lower volumes in mature markets
  NL: In Azië en Latijns-Amerika realiseerde Decorative Paints een omzetgroei van dubbele cijfers, met lagere volumes in volwassen markten
 7. EN: revenue variable
  NL: opbrengstvariabele
 8. EN: •Q4 revenue up 17 percent to €3.6 billion; Q4 EBITDA up 3 percent to €377 million
  NL:  Omzet 4e kwartaal met 17 procent omhoog tot €3,6 miljard; EBITDA 4e kwartaal steeg met 3 procent tot €377 miljoen
 9. EN: In 2006, EMEA sales of $42.4 billion represented over half of GE's non-US revenues
  NL: In 2006 vertegenwoordigde de EMEA-omzet van $ 42,4 miljard meer dan de helft van de totale omzet van GE buiten de Verenigde Staten
 10. EN: Global revenues in 2006 were over $163 billion
  NL: Wereldwijd bedroegen de inkomsten in 2006 meer dan $ 163 miljard
 11. EN: •2010 revenue up 12 percent to €14.6 billion; EBITDA* up 16 percent to €1,964 million
  NL:  Omzet 2010 met 12 procent gestegen tot €14,6 miljard; EBITDA* gestegen tot €1.964 miljoen
 12. EN: Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) today reported a revenue increase of 12 percent for the year 2010 to €14.6 billion
  NL: Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) rapporteerde vandaag een omzetstijging van 12 procent voor het jaar 2010 tot €14,6 miljard
 13. EN: In our mature markets, revenue increased close to 10 percent, further evidence that our medium-term growth plans are on track
  NL: In onze volwassen markten steeg de omzet met bijna 10 procent, dit laat zien dat onze groeiplannen voor de middellange termijn op schema liggen”
 14. EN: Improvements were shown in areas such as percent of revenue from eco-premium solutions, fresh water management and diversity and inclusion
  NL: Er was sprake van verbeteringen op het gebied van onder meer omzetpercentage uit eco-premiumproducten, zoetwaterbeheer en diversiteit
 15. EN: The company is aiming for more than 5 percent revenue and EBITDA growth in 2011
  NL: Voor 2011 streeft de onderneming naar meer dan 5 procent groei in zowel omzet als EBITDA
 16. EN: This revenue makes up 15% of the EU budget
  NL: Zij lopen op tot 15% van de totale EU-begroting
 17. EN: revenue per available seat mile (RASM)
  NL: gemiddelde opbrengst per stoelkilometer
 18. EN: •Outlook: aiming for more than 5 percent revenue and EBITDA growth in 2011, in line with strategic ambitions
  NL:  Vooruitzichten: doelstelling meer dan 5 procent groei van omzet en EBITDA in 2011, in lijn met strategische ambities
 19. EN: With zanox, advertisers have access to additional revenue across the globe, gain new customers and only pay for results
  NL: Met zanox kunnen adverteerders wereldwijd nieuwe klanten bereiken en meer verdienen
 20. EN: The Office investigates several hundred cases each year where the EU is being cheated out of revenue or its funds have been misused
  NL: Het bureau onderzoekt elk jaar enkele honderden gevallen van inkomstenderving voor de EU en malversatie
 21. EN: The Agrana Fruit Division sells 450,000 tons of fruit preparations per annum, generating revenues of around 700 million euro
  NL: De Agrana Fruit Division verkoopt 450.000 ton fruitproducten per jaar en draait een omzet van ongeveer 700 miljoen euro
 22. EN: revenue passenger mile (RPM)
  NL: gemiddelde opbrengst per passagierskilometer
 23. EN: revenue-cost ratio
  NL: kostendekkingsgraad
 24. EN: revenues
  NL: baten (opbrengsten)