Vertaal

Vertalingen retain EN>NL

1 to continue to have, use, remember etc; to keep in one's possession, memory etc: “He finds it difficult to retain information”
vasthouden

2 to hold (something) back or keep (something) in its place: “This wall was built to retain the water from the river in order to prevent flooding.”
tegenhouden
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to retain aanhouden (ww.) ; opsluiten (ww.) ; tegenhouden (ww.) ; vasthouden (ww.) ; behouden (ww.)
retain detineren ; ophouden ; reserveren ; terughouden ; weerhouden ; binnenhouden

Bronnen: KDE opensourcesoftware Vlietstra MWB Wakefield genealogy pages Autowoordenboek
Synoniemen
EN: bear
EN: carry
EN: contain
EN: hold

Er zijn 8 zinnen met `retain` gevonden
 1. EN: This calls for products that retain their beauty season after season
  NL: Dat vraagt om producten die mooi blijven, seizoen na seizoen
 2. EN: retain
  NL: weerhouden
 3. EN: retaining nut(s') clips
  NL: borgmoersluit(en)
 4. EN: retaining wall
  NL: steunmuur
 5. EN: abolishing the death penalty in countries which still retain it;
  NL: afschaffing van de doodstraf in landen waar deze nog steeds bestaat;
 6. EN: retainer / retaining ring
  NL: afdichtring
 7. EN: retaining wall
  NL: keermuur
 8. EN: earth-retaining walls (using Plaxis)
  NL: Grondkerende wanden (met Plaxis)