Vertaal

Vertalingen retain EN>NL

1 to continue to have, use, remember etc; to keep in one's possession, memory etc: “He finds it difficult to retain information”
vasthouden

2 to hold (something) back or keep (something) in its place: “This wall was built to retain the water from the river in order to prevent flooding.”
tegenhouden
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to retain aanhouden (ww.) ; opsluiten (ww.) ; tegenhouden (ww.) ; vasthouden (ww.) ; behouden (ww.)
retain detineren ; ophouden ; reserveren ; terughouden ; weerhouden ; binnenhouden

Bronnen: KDE opensourcesoftware Vlietstra MWB Wakefield genealogy pages Autowoordenboek
Synoniemen
EN: bear
EN: carry
EN: contain
EN: hold

Er zijn 20 zinnen met `retain` gevonden
 1. EN: The exceptions to this are 5 countries that retain national border controls: Cyprus, Ireland, the UK, Bulgaria and Romania
  NL: Vijf landen vormen een uitzondering, zij hebben nog wel grenscontroles: Cyprus, Ierland, het VK, Bulgarije en Roemenië
 2. EN: Aruba retains the separate country status it has had since 1986
  NL: Aruba behoudt de status van land binnen het Koninkrijk die het al heeft sinds 1986
 3. EN: packing retaining ring
  NL: afdichtingsring van kraan
 4. EN: retain
  NL: verblijven
 5. EN: seating-retaining sleeve
  NL: zitting-opsluitbuis
 6. EN: subject to substantially retaining their residential function
  NL: met overwegend behoud van de woonfunctie
 7. EN: The church has retained its vaulted wooden ceiling, complete with medieval era paintings of saints, Biblical scenes and coats of arms
  NL: De kerk heeft originele houten gewelven, compleet met middeleeuwse temperaschilderingen van heiligen en bijbelse scenes
 8. EN: Despite the devastation caused by the Second World War, the city's old quarter has retained or regained its most beautiful architectural ensembles
  NL: En ondanks de zware verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de historische stadskern zijn mooiste ensembles behouden of weer teruggekregen
 9. EN: ... words will always retain their power.
  NL: behouden woorden hun kracht.
 10. EN: retaining rings
  NL: zeggerringen
 11. EN: ensures that x is retained
  NL: de borging van x garandeert
 12. EN: eyeglass retainer
  NL: brilstopper
 13. EN: This calls for products that retain their beauty season after season
  NL: Dat vraagt om producten die mooi blijven, seizoen na seizoen
 14. EN: retaining nut(s') clips
  NL: borgmoersluit(en)
 15. EN: retain
  NL: weerhouden
 16. EN: retaining wall
  NL: steunmuur
 17. EN: abolishing the death penalty in countries which still retain it;
  NL: afschaffing van de doodstraf in landen waar deze nog steeds bestaat;
 18. EN: retainer / retaining ring
  NL: afdichtring
 19. EN: retaining wall
  NL: keermuur
 20. EN: earth-retaining walls (using Plaxis)
  NL: Grondkerende wanden (met Plaxis)