Vertaal
Naar andere talen: • relevant > DErelevant > ESrelevant > FR
Vertalingen relevant EN>NL
connected with or saying something important about what is being spoken about or discussed: “I don't think his remarks are relevant (to our discussion)”
relevant

'relevance (Zelfstandig naamwoord)

relevantie
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
relevant geschikt ; passend ; gepast ; geëigend ; toepasbaar ; relevant ; desbetreffend ; de bedoelde alinea ; ter zake doend ; deugdelijk ; toepasselijke ; desbetreffende ; van toepassing ; ter zake dienend ; ter zake geldend ; relevante
Bronnen: interglot; MWB; Download IATE, European Union, 2017.; Bouwwoordenboek

Voorbeeldzinnen met `relevant`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: applicable
EN: connected
EN: important
EN: of interest
EN: relatable
EN: related
EN: significant
EN: to the point
EN: useful
EN: at issue

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: be relevant NL: op zijn plaats zijn NL: (ermee) te maken hebben

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App