Vertaal

Vertalingen reduce EN>NL

1 to make less, smaller etc: “The shop reduced its prices”
verminderen

2 to lose weight by dieting: “I must reduce to get into that dress.”
vermageren

3 to drive, or put, into a particular (bad) state: “The bombs reduced the city to ruins”
brengen tot

re'ducible (Bijvoeglijk naamwoord)

reduceerbaar

re'duction (Zelfstandig naamwoord)

: “The government promised a reduction in prices later”
verlaging
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to reduce inkoken (ww.) ; verjongen (ww.) ; verkleinen (ww.) ; verkorten (ww.) ; verlagen (ww.) ; verminderen (ww.) ; versnijden (ww.) ; vertragen (ww.) ; temperen (ww.) ; verleggen (ww.) ; afnemen (ww.) ; afprijzen (ww.) ; inperken (ww.) ; inbinden (ww.) ; kleiner maken (ww.) ; indikken (ww.) ; verplaatsen (ww.) ; slinken (ww.) ; verzetten (ww.) ; terugvoeren (ww.) ; verschikken (ww.) ; disloqueren (ww.) ; verschuiven (ww.) ; herleiden (ww.) ; reduceren (ww.) ; vereenvoudigen (ww.) ; minder maken (ww.) ; minder worden (ww.) ; verdikken (ww.) ; minimaliseren (ww.) ; beknotten (ww.) ; lager maken (ww.)
reduce inkrimpen ; zetten ; verminderen in de zin van beperken ; beperken in de zin van verkleinen

Bronnen: interglot Vlietstra Wakefield genealogy pages Autowoordenboek
Synoniemen
EN: curtail
EN: cut
EN: cut back
EN: cut back on
EN: dampen
EN: decline
EN: decrease
EN: diminish
EN: downsize
EN: drain

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: reduce to practice NL: in praktijk brengen
EN: reduce to powder NL: fijn maken
EN: reduced officials NL: afgedankte ambtenarenEr zijn 33 zinnen met `reduce` gevonden
 1. EN: reduce the amount of primary energy used – through energy efficiency - by 20% compared with projected levels
  NL: het energieverbruik door energie-efficiëntie met 20% te verminderen, in vergelijking met het verwachte niveau zonder maatregelen
 2. EN: If any ACP country fails to respect human rights, EU trade concessions can be suspended and aid programmes reduced or curtailed
  NL: Als een van de ACS-landen de mensenrechten schendt, kunnen handelsconcessies worden geschorst en hulpprogramma’s worden beperkt
 3. EN: Passengers with reduced mobility cannot get help from the airline during a flight to eat or take medication
  NL: Minder mobiele reizigers kunnen van de luchtvaartmaatschappij tijdens de vlucht geen hulp krijgen om te eten of om medicijnen in te nemen
 4. EN: As a person with reduced mobility, you should have the same opportunities to travel as other rail passengers
  NL: Als reiziger met beperkte mobiliteit moet u dezelfde mogelijkheden krijgen om te reizen als de andere treinreizigers
 5. EN: I incubated them with oleic acid and\r reduced the saturated C24 and C26...
  NL: Ik kweekte ze met oliezuur\r en de verzadigde C24 en C26 verminderde
 6. EN: The carriageway was reduced to one lane.
  NL: De rijbaan werd gereduceerd tot één rijstrook.
 7. EN: Reduced to clear
  NL: Afgeprijsd voor de opruiming
 8. EN: ECHO’s first duty is to help save and preserve life, reduce suffering and protect the integrity and dignity of those affected
  NL: De belangrijkste taken van ECHO zijn: levens redden en beschermen, lijden verlichten en de integriteit en waardigheid van de slachtoffers beschermen
 9. EN: They have reduced the risk that EU subsidies for exports of surplus production will distort world markets
  NL: Het gevaar dat EU-subsidies voor de uitvoer van productieoverschotten de concurrentie op de wereldmarkten vervalsen, is erdoor verminderd
 10. EN: EU Emissions Trading System: helping industry reduce emissions
  NL: EU-regeling voor de handel in emissierechten: bedrijven helpen bij het verminderen van hun emissies
 11. EN: Travellers with reduced mobility
  NL: Minder mobiele reizigers
 12. EN: Reduce (to)
  NL: Verminderen
 13. EN: immediately reduced to writing
  NL: terstond schriftelijk te worden herhaald
 14. EN: reduce a discolated elbow
  NL: een ontwrichte elleboog inzetten/in het lid plaatsen
 15. EN: cholesterol reducer
  NL: cholesterolverlager
 16. EN: The EU is working for a global agreement to reduce emissions of greenhouse gases and is leading the way by taking bold action of its own
  NL: De EU spant zich in voor een wereldwijd verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en geeft zelf het goede voorbeeld
 17. EN: reduced rate
  NL: verlaagd tarief
 18. EN: reduce the distinctions between competitors
  NL: inwisselbaarheid tussen concurrenten vergroten
 19. EN: reduced-oxygen packaging
  NL: zuurstofarm verpakt
 20. EN: The price of this book has been reduced by half.
  NL: De prijs van dit boek is met de helft verlaagd.
 21. EN: reduce emissions
  NL: de uitstoot te verlagen
 22. EN: The loessic zones are an area covered by a limestone deposit which has been reduced to powder
  NL: De lösszones vormen een gebied dat bedekt is met een kalkafzetting, herleid tot poeder
 23. EN: If you have reduced mobility, you are entitled to free help at all European airports on departure, arrival and during transit
  NL: Bent u minder mobiel, dan hebt u recht op kosteloze hulp in alle Europese luchthavens (bij vertrek, aankomst en transit)
 24. EN: reduced vertical separation minimum
  NL: verminderd verticaal separatieminimum
 25. EN: reduce
  NL: afvallen

Bekijk alle 33 voorbeeldzinnen met `reduce`