Vertaal

Vertalingen reduce EN>NL

1 to make less, smaller etc: “The shop reduced its prices”
verminderen

2 to lose weight by dieting: “I must reduce to get into that dress.”
vermageren

3 to drive, or put, into a particular (bad) state: “The bombs reduced the city to ruins”
brengen tot

re'ducible (Bijvoeglijk naamwoord)

reduceerbaar

re'duction (Zelfstandig naamwoord)

: “The government promised a reduction in prices later”
verlaging
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to reduce inkoken (ww.) ; verjongen (ww.) ; verkleinen (ww.) ; verkorten (ww.) ; verlagen (ww.) ; verminderen (ww.) ; versnijden (ww.) ; vertragen (ww.) ; temperen (ww.) ; verleggen (ww.) ; afnemen (ww.) ; afprijzen (ww.) ; inperken (ww.) ; inbinden (ww.) ; kleiner maken (ww.) ; indikken (ww.) ; verplaatsen (ww.) ; slinken (ww.) ; verzetten (ww.) ; terugvoeren (ww.) ; verschikken (ww.) ; disloqueren (ww.) ; verschuiven (ww.) ; herleiden (ww.) ; reduceren (ww.) ; vereenvoudigen (ww.) ; minder maken (ww.) ; minder worden (ww.) ; verdikken (ww.) ; minimaliseren (ww.) ; beknotten (ww.) ; lager maken (ww.)
reduce inkrimpen ; zetten ; verminderen in de zin van beperken ; beperken in de zin van verkleinen

Bronnen: interglot Vlietstra Wakefield genealogy pages Autowoordenboek
Synoniemen
EN: curtail
EN: cut
EN: cut back
EN: cut back on
EN: dampen
EN: decline
EN: decrease
EN: diminish
EN: downsize
EN: drain

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: reduce to practice NL: in praktijk brengen
EN: reduce to powder NL: fijn maken
EN: reduced officials NL: afgedankte ambtenarenEr zijn 18 zinnen met `reduce` gevonden
 1. EN: The EU is working for a global agreement to reduce emissions of greenhouse gases and is leading the way by taking bold action of its own
  NL: De EU spant zich in voor een wereldwijd verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en geeft zelf het goede voorbeeld
 2. EN: reduced rate
  NL: verlaagd tarief
 3. EN: The price of this book has been reduced by half.
  NL: De prijs van dit boek is met de helft verlaagd.
 4. EN: reduce the distinctions between competitors
  NL: inwisselbaarheid tussen concurrenten vergroten
 5. EN: reduced-oxygen packaging
  NL: zuurstofarm verpakt
 6. EN: The loessic zones are an area covered by a limestone deposit which has been reduced to powder
  NL: De lösszones vormen een gebied dat bedekt is met een kalkafzetting, herleid tot poeder
 7. EN: reduce emissions
  NL: de uitstoot te verlagen
 8. EN: If you have reduced mobility, you are entitled to free help at all European airports on departure, arrival and during transit
  NL: Bent u minder mobiel, dan hebt u recht op kosteloze hulp in alle Europese luchthavens (bij vertrek, aankomst en transit)
 9. EN: reduce
  NL: afvallen
 10. EN: reduced vertical separation minimum
  NL: verminderd verticaal separatieminimum
 11. EN: •Have gum or candy ready for take-off and landing to reduce the effect of changes in air pressure
  NL: •Houd tijdens het opstijgen en het landen kauwgom of snoep bij de hand om zo de druk op uw oren te verminderen
 12. EN: Information technology has sharply reduced the need for physical transport of material over recent years
  NL: Door de automatisering is de noodzaak om materiaal fysiek te transporteren de laatste jaren aanzienlijk teruggebracht
 13. EN: In 2006, the Commission acted to reduce the unjustifiably high prices citizens pay to use their mobile phones when travelling in another EU country
  NL: In 2006 heeft de Commissie zich ingezet voor een verlaging van de buitensporige tarieven voor het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland
 14. EN: reduce EU greenhouse gas emissions to at least 20% below 1990 levels
  NL: de uitstoot van broeikasgassen in de EU te verminderen tot minstens 20% onder het niveau van 1990
 15. EN: If the carrier offered you an alternative flight with a similar schedule, the compensation may be reduced by 50%
  NL: Als de luchtvaartmaatschappij u een andere vlucht zonder veel tijdverlies aanbiedt, kan de vergoeding met de helft worden verminderd
 16. EN: Why, when we reduce the dietary intake\r of saturated fats,...
  NL: Waarom, als we de inname\r van verzadigde vetten stoppen,
 17. EN: reduced separation
  NL: verminderde separatie
 18. EN: reduce a fractured arm
  NL: een gebroken arm zetten