Vertaal

Vertalingen purified EN>NL


Er is één zin met `purified` gevonden
  1. EN: I don't see why not.\r It's a purified olive oil.
    NL: Ja, het is gezuiverde olijfolie.