Vertaal
Naar andere talen: • provision > DEprovision > ESprovision > FR
Vertalingen provision EN>NL

1 the act of providing: “The government are responsible for the provision of education for all children.”
verschaffing

2 an agreed arrangement.
bepaling

3 a rule or condition.
voorwaarde
to supply (especially an army) with food.
bevoorraden

pro'visional (Bijvoeglijk naamwoord)

temporary; appointed, arranged etc only for the present time: “a provisional government.”
tijdelijk

pro'visionally (Bijwoord)

voorlopig

pro'visions (noun plural)

(a supply of) food: “The campers got their provisions at the village shop.”
proviand

make provision for

to provide what is necessary for: “You should make provision for your old age.”
zorgen voor
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to provision maatregel (ww.) ; voorziening (ww.) ; schikking (ww.) ; verschaffing (ww.) ; zorg (ww.) ; verzorging (ww.) ; verpleging (ww.) ; bevoorraden (ww.) ; levensmiddel (ww.)
provision bepaling ; boekhoudkundige reserve ; provisie ; provianderen ; approvianderen ; voorziening ; voorraad
Bronnen: interglot; Bouwwoordenboek; MWB; Vlietstra; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Horecagids


Voorbeeldzinnen met `provision`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: administration
EN: giving out
EN: providing
EN: supply
EN: condition
EN: precondition
EN: proviso
EN: stipulation
EN: service

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: provisions NL: proviand
EN: make provision for NL: voorzien in, zorgen voor

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App