Vertaal

Vertalingen pronounce EN>NL

1 to speak (words or sounds, especially in a certain way): “He pronounced my name wrongly”
uitspreken

2 to announce officially or formally: “He pronounced judgement on the prisoner.”
uitspreken

pro'nounceable (Bijvoeglijk naamwoord)

(negativeunpronounceable) able to be pronounced.
uitspreekbaar

pro'nounced (Bijvoeglijk naamwoord)

noticeable; definite: “He walks with a pronounced limp.”
uitgesproken

pro'nouncement (Zelfstandig naamwoord)

an announcement.
uitspraak

pro'nunci'ation (Zelfstandig naamwoord)

the act, or a way, of saying a word etc: “She had difficulty with the pronunciation of his name.”
uitspraak
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to pronounce uitspreken (ww.) ; uitpraten (ww.) ; verklaren (ww.) ; verkondigen (ww.)

Bronnen: interglot Wikipedia
Synoniemen
EN: articulate
EN: enounce
EN: enunciate
EN: finish
EN: say
EN: sound out
EN: speak
EN: utter
EN: vocalize
EN: voice

Er zijn 7 zinnen met `pronounce` gevonden
 1. EN: Although this situation exists in the other major Belgian cities, it is much more pronounced in Brussels
  NL: Hoewel zulks ook het geval is in de andere Belgische grote steden, is die situatie meer uitgesproken in Brussel
 2. EN: How does one pronounce your first name?
  NL: Hoe spreek je je voornaam uit?
 3. EN: And the king pronounced most wisely
  NL: En de koning een wijs besluit nam
 4. EN: In the English language many words contain letters which are not pronounced.
  NL: In het Engels staan er in veel woorden letters die niet worden uitgesproken.
 5. EN: The aggravating role of the spatial concentration of disadvantaged populations – which is especially pronounced in Brussels – is also emphasised
  NL: Die evolutie wordt nog versterkt door de ruimtelijke concentratie van kansarme bevolkingsgroepen, die zeer groot is in Brussel
 6. EN: How do you pronounce this word?
  NL: Hoe spreekt men dit woord uit?
 7. EN: ''...County of Los Angeles,\r I pronounce you man and wife.''
  NL: ''in het district van Los Angeles,\r verklaar ik jullie man en vrouw.''