Vertaal
Naar andere talen: • predispose > DEpredispose > ESpredispose > FR
Definities in het Engels: predispose (7x)
Vertalingen predispose EN>NL
We hebben geen vertalingen voor predispose in Engels <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `predispose`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App