Vertaal
Naar andere talen: • position > DEposition > ESposition > FR
Vertalingen position EN>NL

1 a way of standing, sitting etc: “He lay in an uncomfortable position.”
houding

2 a place or situation: “The house is in a beautiful position.”
ligging

3 a job; a post: “He has a good position with a local bank.”
betrekking

4 a point of view: “Let me explain my position on employment.”
standpunt
to put or place: “He positioned the lamp in the middle of the table.”
plaatsen

be in

to be (not) in the right place: “Is everything in position for the photograph?”
veel/lang niet meer geoefend hebbend
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to position plaatsen (ww.) ; zetten (ww.) ; staat (ww.) ; positie (ww.) ; toestand (ww.) ; indeling (ww.) ; arrangement (ww.) ; opstelling (ww.) ; ordening (ww.) ; schikking (ww.) ; rangschikking (ww.) ; functie (ww.) ; baan (ww.) ; job (ww.) ; dienstbetrekking (ww.) ; ambt (ww.) ; slag (ww.) ; klasse (ww.) ; maatschappelijke klasse (ww.) ; houding (ww.) ; thema (ww.) ; standpunt (ww.) ; bewering (ww.) ; stellingname (ww.) ; standpuntbepaling (ww.) ; perspectief (ww.) ; invalshoek (ww.) ; oogpunt (ww.) ; gezichtspunt (ww.) ; gezichtshoek (ww.) ; zienswijs (ww.) ; stand van het lichaam (ww.) ; ligging (ww.) ; positioneren (ww.) ; richten (ww.) ; situeren (ww.)
the positionde gesteldheid (v) ; de rang (m) ; de stand (m) ; de betrekking (v)
position stelling ; stand van hendel ; maatschappelijke positie ; sociale positie ; stand in de zin van positie ; praesentatio ; plaats in de zin van positie ; positie ; functie ; positioneren ; plaats ; post ; ligging ; stand (van de lagen) ; werkkring
Bronnen: interglot; Vlietstra; Wakefield genealogy pages; MWB; Autowoordenboek; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `position`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: arrangement
EN: character
EN: class
EN: configuration
EN: defences
EN: function
EN: job
EN: lines
EN: location
EN: part

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: in position NL: op zijn plaats

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App