Vertaal

Vertalingen plot EN>NL

1 a plan, especially for doing something evil; a conspiracy: “a plot to assassinate the President.”
samenzwering

2 the story of a play, novel etc: “The play has a very complicated plot.”
intrige

3 a small piece of land eg for use as a gardening area or for building a house on.
stuk grond

1 to plan to bring about (something evil): “They were plotting the death of the king.”
samenzweren

2 to make a plan, map, graph etc of: “The navigator plotted the course of the ship.”
in kaart brengen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to plot uitzetten (ww.) ; gebied (ww.) ; terrein (ww.) ; perceel (ww.) ; kavel (ww.) ; bouwterrein (ww.) ; bedenken (ww.) ; verzinnen (ww.) ; beramen (ww.) ; plan beramen (ww.) ; plannen (ww.) ; complot (ww.) ; samenzwering (ww.) ; intrige (ww.) ; verwikkeling (ww.) ; samenspanning (ww.) ; plotten (ww.) ; complotteren (ww.) ; zinnen (ww.)
the plotde plot (m) ; de handeling
plot uitzetten in de zin van in een grafiek uitzetten ; konkelarij ; machinatie ; komplot ; tekenen

Bronnen: Vlietstra interglot Autowoordenboek Wakefield genealogy pages calculus
Synoniemen
EN: plan
EN: scheme
EN: connive
EN: conspire
EN: work against
EN: game
EN: secret plan
EN: strategy
EN: set up

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: radar-plot NL: radarbakenEr zijn 12 zinnen met `plot` gevonden
 1. EN: l have my business plans\r plotted out right now.
  NL: M'n plan ligt al klaar.
 2. EN: operations plotter
  NL: plotter (op radarstation)
 3. EN: plot (to)
  NL: positie bepalen
 4. EN: The plot was long-winded, complicated and far-fetched
  NL: Het verhaal was langdradig, ingewikkeld en vergezocht
 5. EN: Domeinbeheer can help with specific questions about land plot availability
  NL: Domeinbeheer kan U helpen bij specifieke vragen over de beschikbaarheid van het landgoed
 6. EN: fragmented (municipal) plots
  NL: snippergroen
 7. EN: plotting chart
  NL: kaart/positiekaart
 8. EN: building plot
  NL: bouwperceel
 9. EN: plot
  NL: kaart
 10. EN: building plot
  NL: bouwperceel
 11. EN: Its Baron’s Hall was where the 700 Earls of the North plotted their unsuccessful Catholic uprising against Elizabeth I
  NL: In Baron’s Hall beraamden de 700 Graven van het Noorden hun mislukte Katholieke opstand tegen Elizabeth I
 12. EN: The gunpowder treason and plot
  NL: kruit, verraad en plot